Skötseln av jägarförsäkrings­ärenden underlättades

Jägarförsäkringen består av en olycksfallsdel och en ansvarsförsäkring. Hittills har jägarförsäkringen haft endast ett försäkringsnummer, vilket i vissa fall har orsakat fördröjningar i ersättningshandläggningen. För att säkerställa snabb handläggning av skadeärenden har försäkringarna nu egna nummer.

Publicerad9.9.2020

När en skada har inträffat:

Kontakta omedelbart LokalTapiolas ersättningstjänst

Ansvarsärenden och hundskador tfn 09 453 4150

Uppge försäkringsnummer 312-0042105-H

Storkunders ansvarsersättningar och hundskador suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Jägare och funktionärer olycksfallsskador tfn 09 453 3666

Uppge försäkringsnummer 353-4344930-S

Företags personersättningar: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Skadeanmälan gällande olycksfall kan också göras på nätet: www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning

Personskada -> Olycksfall som inträffat på fritiden -> Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företag

Innan det slutliga ersättningsbeslutet ska till LokalTapiola inlämnas en kopia av jaktkortet antingen per e-post eller med nätblankett.

Företags personersättningar: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Ansvarsersättningar och hundskador: suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Tilläggsuppgifter: riista.fi/jagarforsakring

I jägarförsäkringen ingår numera också händelser i anknytning till Finlands viltcentrals beslut om fördrivning av djur på samma sätt som vid SRVA-verksamhet på uppdrag av polisen.