Metsästäjävakuutus­asioiden hoitamista helpotettiin

Metsästäjävakuutus muodostuu tapaturmapuolesta sekä vastuuvakuutuksesta. Metsästäjävakuutukselle on annettu tähän saakka vain yksi vakuutusnumero, joka on jossain tapauksissa aiheuttanut viivästystä korvauskäsittelyssä. Jotta varmistetaan vahinkojen ripeä käsittely, on vakuutuksilla nyt omat numerot.

Julkaistu9.9.2020

Vahingon tapahduttua:

Ottakaa välittömästi yhteyttä LähiTapiolan korvauspalveluun

Vastuu- ja koiravahingot puh. 09 453 4150

Mainitse puhelimessa vakuutusnumero 312-0042105-H

Suurasiakkaiden vastuukorvaukset ja koiravahingot suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Metsästäjän ja toimitsijan tapaturmavahingot puh. 09 453 3666

Mainitse puhelimessa vakuutusnumero 353-4344930-S

Yritysten henkilökorvaukset:
yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Tapaturmista vahinkoilmoituksen voi tehdä myös verkossa: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta Henkilövahinko -> Vapaa-ajalla sattunut tapaturma -> Yrityksen ottama yksityistapaturmavakuutus

Ennen lopullista korvauspäätöstä LähiTapiolalle tulee toimittaa kopio metsästyskortista joko sähköpostilla tai verkkolomakkeen kautta.

Yritysten henkilökorvaukset:
yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Vastuukorvaukset ja koiravahingot:
suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Lisätietoa: riista.fi/metsastajavakuutus

Metsästäjä­vakuutuksessa on nykyään mukana myös Suomen riistakeskuksen karkottamis­päätöksiin liittyvät tapahtumat vastaavalla tavalla kuin poliisin määräämissä SRVA-tehtävissä.