Pimeänäkölaitteiden ja keinovalon käyttö sallittiin villisian metsästyksessä

Metsästyslaki muuttui 10.5. alkaen siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja elektronisia tähtäyslaitteita sekä keinotekoista valonlähdettä saa käyttää villisian metsästyksessä ilman riistakeskuksen myöntämää poikkeuslupaa.

Kuvat Thomas Ohlsson ja Tero Kuitunen

Julkaistu5.7.2024

Lakimuutoksella pyritään tehostamaan villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi. Taudin pääsy maahan aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita sikataloudelle. Tauti myös rajoittaisi alueellisesti metsästystä ja metsästysmatkailua tai estäisi sen kokonaan.

Maa- ja metsätalousministeriön villisikatyöryhmän linjauksen mukaan keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on villisikakannan puolittaminen nykyisestä. Itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen keskittymien ulkopuolella tavoite on, että villisikaa tavataan satunnaisesti, eikä tihentymiä tai pysyvää kantaa päästetä muodostumaan.