Ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin aiempaa vähemmän

Kuva Getty Images

Julkaistu17.11.2022

Suomen riistakeskus myönsi 178 kannanhoidollista ilveksen poikkeuslupaa 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Lupamäärä oli merkittävästi edellisvuotta pienempi.

Poikkeuslupia ilveksen metsästykseen myönnettiin hakemusalueille, joilla arvion perusteella kanta oli tiheä ja ilveksen kannankehitys on kasvava tai vakaa.

Poikkeuslupia ei myönnetty Kainuun, Lapin, Rannikko-Pohjanmaan eikä Pohjanmaan riistakeskusalueille, joilla ilveksen kannankehitys oli kanta-arvion mukaan laskeva tai kannan tiheys oli muuta maata merkittävästi pienempi.

Poikkeuslupaharkintaa ohjasi ilveksen ja suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tulleet oikeusratkaisut. Lupahakemusten käsittelyssä arvioitiin hakemusalueittain ilveskannan kokoa ja verotuksen tasoa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman pentueaineiston perusteella. Poikkeuslupakynnys ei ylittynyt, jos alueelta oli kirjautunut Luken tuottamaan pentuekarttaan yksi tai ei lainkaan pentue-elinpiirejä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin tämän johdosta merkittävästi aiempia vuosia enemmän.