Välkommen till jakten!

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad7.3.2023

Under fjolåret fick jägarkåren drygt 8000 nya medlemmar som hade skrivit jägarexamen. Detta är den största mängden på många år. De som hade utbildat våra nya jägare och ordnat examenstillfällena lyckades utomordentligt väl och väckte intresset för jakt. Vi är alltså inne på rätt spår!

Däremot var det 1500 färre som betalade jaktvårdsavgiften än året innan. Nedgången beror delvis på de uteblivna utländska jägarna på grund av pandemin, men det främsta skälet är att jägarna blir äldre. Den här utvecklingen var väntad och det enda sättet att rädda jaktens framtid är att locka nya jägare till oss. 

Vi borde kunna arrangera det så, att de som har skrivit jägarexamen också kommer igång och att jakten blir ett livslångt intresse för dem. Å andra sidan är det ett faktum att dygnets timmar är splittrade på ett annat sätt idag än de var under tidigare decennier. Livet kan slå in på andra spår för långa tider. Det viktigaste är därför att var och en, så långt hans eller hennes livssituation det tillåter, är välkommen till jakten.  

Jägarnas behov och intressen varierar. Jaktmöjligheterna finns till övervägande delen i bygder som folk flyttar ifrån. Glesbygderna glesnar i en oroväckande takt medan befolkningen ökar i städerna och regionerna omkring dem. Svårigheten ligger i att få de här två att möta varandra och göra de nya jägarna intresserade av inte bara jakten utan också av viltvården och frivilligarbetet, som ju utgör viltförvaltningens fundament. 

Mycket hänger på våra attityder. Nya jägare innebär nya tänkesätt och nya infallsvinklar. Det gällar att kunna, och framför allt att vilja, förena de nya tankarna med de traditionella. 

Jag vill därför hälsa alla nya jägare välkomna till jakten, till vårt intressanta och mångfacetterade intresse!