Tidningen Jägaren förnyades

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad13.1.2020

Du läser nu den förnyade tidningen Jägaren. Den kanske största förändringen är den, att vi samtidigt publicerar Jägaren som nättidning med samma innehåll som papperstidningen.

Vi kommer inte att slopa papperstidningen utan vi erbjuder ett nytt sätt att läsa tidningen för dem som föredrar att läsa den på nätet. Den tryckta tidningen kommer fortsättningsvis och inom en överskådlig framtid att betjäna oss som helst läser tidningen på traditionellt vis. Även nättidningen kommer fortsättningsvis att finnas på vår webbplats.

Under arbetet med förnyelsen har vi här på redaktionen fört en hel del diskussioner om i vilken riktning vi ska utveckla tidningen, både till innehållet och utseendet. Många har önskat sig en lättare helhet med en tydligare inriktning på underhållning än förut. Å andra sidan är det vårt kärnuppdrag att informera jägarna om bestämmelser som berör dem och ändringar i lagstiftningen. Det här innebär paragrafdjungeln och byråkratin som kan upplevas som torra, men som reglerar vår verksamhet.

Vid förnyelsen har vi försökt beakta läsarnas kommentarer och utvecklingsförslag. Målet är en helhet där vi behandlar också paragrafdjungeln på ett begripligt sätt. Det här innebär en rejäl utmaning och framtiden får utvisa hur vi lyckas.

Samtidigt har vi jobbat med att skapa nya kanaler för utbyte av erfarenheter, i synnerhet för de unga läsarna och nya jägarna.

Dessutom funderar vi på olika sätt att lyfta fram det lokala i vår nationella tidning. Nättidningen erbjuder nya möjligheter på den här kanten. Det är viktigt att lyfta fram det lokala perspektivet eftersom det allra mesta av arbetet som görs kring jakten och viltvården kommer också framledes att uträttas av våra läsare, frivilligt och lokalt, i jaktvårdsföreningar, jaktföreningar och jaktlag.