Proportionalitetsprincipen

Kolumn
Jari Varjo Direktör Finlands viltcentral
Publicerad5.7.2021

Under den gångna coronatiden har det talats en hel del om proportionalitet. På regeringens fikonspråk betyder det en skyldighet att rätta medlen efter målet, det vill säga att inte skjuta flugor med kanon. Dessutom är det förnuftigt att tänka efter om åtgärderna är nödvändiga, effektiva och genomförbara.

När ett nytt jaktår nu drar igång bör vi jägare fundera på vad proportionalitet innebär för jakten. För fällningarnas del innebär det att jakten ska vara hållbar i förhållande till viltstammarna. Dessutom ska jakten gärna koncentreras till arter som vi försöker begränsa – oavsett om det är främmande rovdjur eller vitsvanshjortar i området med tät stam.

För viltutfodringen innebär proportionalitet enligt undertecknad måttlighet. Syftet med matandet är inte att locka samtliga änder i socknen till samma pöl utan att skapa trygga jaktmöjligheter för arter som tål beskattning, som gräsand. I områdena med tät hjortstam där stammen ska skäras ner bör jakten begränsas till lockutfodring som stöder jakten.

I lagbokens paragrafer avses med proportionalitet att åtgärderna ska stå i ett rimligt förhållande till syftet och de rådande omständigheterna.

Ett delområde kräver dock en orubblig inställning. Det är den heltäckande säkerheten, både på jakt och i trafiken. Jag önskar er alla ett säkert och inspirerat jaktår! Låt oss jaga proportionerligt!

Text ändrad 7.7.2021.