En annorlunda vår

Kolumn
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad14.5.2020

Vårens arbeten och livet förändrades och blev annorlunda än vi hade planerat.

Vi har blivit tvungna att tänka ut nya verksamhetsmodeller för att hjulen ska rulla medan vi vidtar nödvändiga åtgärder för att få kontroll på coronaläget. Vi har varit tvungna att flytta fram eller ställa in arrangemang och ersätta dem med nya sätt att jobba på.

Att verksamheten har gått i stå har lett till en mängd med problem. Jag är särskilt bekymrad för hur jaktvårdsföreningar som sitter ekonomiskt trångt ska klara sig. Många jv-föreningar har knappa resurser och det är svårt att snabbt hitta fungerande alternativ för att lindra läget.

Om vi ändå vill se någonting positivt i eländet så har vi hittat nya modeller för att jobba på distans och det ger oss nyttiga erfarenheter för framtida eventualiteter. Distans- och ensamjobbandet har å andra sidan visat hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Visserligen fungerar det mesta när kontoret är hemma, men visst börjar man sakna samlingen kring kaffet, både på jobbet och fritiden.

I skrivande stund är det särskilt bekymmersamt att inte veta när vi kan återgå till normal dagordning och få hjulen att rulla igen. Många av våra bärande krafter hör till riskgruppen och är tvungna att stiga åt sidan för att inte riskera hälsan och handlingsförmågan medan epidemin pågår. Det här är viktigt eftersom de besitter decenniers erfarenheter av att driva verksamheten under väldigt olika omständigheter.

Vi ska fästa särskilt uppmärksamhet vid de unga åldersklasserna och nya jägarna eftersom vi inte har råd att mista dem. Vi uppmuntrar därför alla jaktintresserade att läsa på för jägarexamen, antingen på det gamla sättet med Handbok för jägare i händerna eller på nätet. Självfallet kommer det att ordnas examenstillfällen och skjutprov igen så fort det bara är möjligt.

Tillsammans driver vi skutan framåt både nu när undantagstillstånd råder och sedan när begränsningarna börjar lätta. Det är ju vår gemensamma förhoppning att vi på hösten kan inleda det nya jaktåret under säkra former!