Kolumn

Nytt jaktår – nya tider?

KolumnErkki Huhta, Vice ordförande, Finlands viltcentral

För gåsjakten har det fastställts säsong- och dagskvoter, och därmed har vi inlett en ny era. Ny är också skyldigheten...

Jaktmetoderna i vågskålen

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Användningen av foder som lockbete förbjöds för både den begränsade jakten på sädgås i Lappland och den tidigarelagda åkerjakten på...

Gässen på tapeten

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Arbetet med förvaltningsplanen för sädgåsen som inleddes 2015 har haft en positiv inverkan på stammens utveckling. Gåskullar har börjat förekomma...

En annorlunda vår

KolumnJari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral

Vårens arbeten och livet förändrades och blev annorlunda än vi hade planerat. Vi har blivit tvungna att tänka ut nya...