Finländarna ställer sig positiva till jakten

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad30.6.2023

Vart femte år görs en undersökning av finländarnas inställning till jakten. Även den här gången är resultatet intressant och viktigt eftersom vi behöver markägarnas stöd och den stora allmänhetens godkännande för att kunna fortsätta. 

Kärnan i resultatet är denna; 60 procent av finländarna ställer sig positiva till jakten, 27 procent är neutrala och bara 12 procent är negativa. 

Undersökningen undersökte också några andra frågor, som vi presenterar här och i kommande nummer. I undersökningen framträdde den stora allmänhetens stöd för naturvårdsarbetet som jägarna uträttar och ett intresse för att konsumera viltkött om sådant skulle finnas på butikshyllan till ett rimligt pris. 

Resultatet speglar erfarenheter i utlandet; exempelvis i Nordamerika är jaktens godtagbarhet starkt knuten till att bytet tas till vara som mat. Det här stöder också vårt traditionella tänkesätt, att allt vilt vi fäller i naturen ska hanteras med respekt och tas till vara med största omsorg. Trots att vi numera lever i ett teknologiskt samhälle har principen om att respektera viltet inte förändrats. 

Lägg också märke till att andelen svarare med en negativ inställning till jakten har ökat med två procent och att andelen svarare med en neutral inställning har ökat med tre procent. Detta beror säkerligen delvis på polariseringen av det offentliga samtalet och på negativa bieffekter, som att olagligheter och brist på god jägarsed har funnit vägen in i samtalet. Från detta bör vi alla ta avstånd! 

En majoritet av den stora allmänheten bildar sin uppfattning om jakten genom jägare som man känner. Pressen och televisionen kommer på följande plats i listan över informationskällor. Det här förpliktigar oss alla. Jakten är vårt intresse och den lever och utvecklas med bilden som var och en av oss ger av den. 

Skördetiden närmar sig för oss jägare. Vi ska vårda vårt kunnande, våra hundar och vår utrustning. Vi ska sörja för säkerheten och bära vårt ansvar, och koncentrera oss på de viltarter som tål att beskattas. På det viset bygger vi jägare en ljusnande framtid!