Olagligheter i älgskogen

Kolumn
Tauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad30.6.2023

I massmedierna har vi kunnat följa med hur en omfattande undersökning av tjuvjakt framskrider. Fallet handlar om ett savolaxiskt jaktsällskaps älgjakter i Kajanaland och började nystas upp när det uppdagades skillnader mellan de faktiska fällningarna och de anmälda. Tack vare ett utomordentligt samarbete mellan polisen i östra Finland, gränsbevakningen och forststyrelsens jaktövervakare utvidgades undersökningen till att omfatta olagligt dödande av stora rovdjur och djur som är fridlysta enligt naturvårdslagen. Enligt nyheterna har tiotals personer varit involverade i olagligheterna. Verksamheten har alltså varit både organiserad och systematisk. 

Å jägarnas vägnar riktar jag ett varmt tack till de ovannämnda myndigheterna för att de skyldiga kommer att lagföras. En verksamhet av det här slaget är sämsta tänkbara reklam för jakten som enligt en färsk undersökning åtnjuter ett stort förtroende bland finländarna.

Hur förkastligt det än är att tjuvjaga så borde vi diskutera och analysera orsakerna till de här olagligheterna. Kan det vara ett symptom på att allting inte står rätt till i folkets djupa led? Kan ett av skälen vara en djup frustration över rovdjurspolitiken i vårt land och domstolarnas beslut om dispenser för stora rovdjur? Det finns många som inte begriper att i Sverige, som följer samma EU-bestämmelser, så fungerar den stamvårdande jakten medan domstolarna här i Finland gör klart strängare tolkningar av lagen. Likaså är det begripligt att jägarna oroar sig för att förlora sin jakthund i en vargattack. 

Det finns säkerligen många orsaker, men i samtal med jägare är det de ovannämnda skälen som gång på gång blir nämnda. 

Men oavsett orsaken så är det ett faktum att ingenting blir bättre av att bryta mot lagen – det gör enbart enorm skada för vårt intresse, jakten!