Lokal rådgivning för viltskador

Jaktvårdsföreningarna har utsett representanter för terrängbesiktningarna av viltskador. Rådgivarna erbjuder också rådgivning om hur man förebygger viltskador och ansöker om ersättning.

text Esko Paananen bild Antti Rinne

Publicerad14.5.2020

Jv-föreningarnas representanter deltar i mån av möjlighet i de terrängbesiktningar av viltskador som görs av någon myndighet. De identifierar skadegöraren och antecknar djuret i ett värderingsdokument som myndigheten fyller i. När de träffar jordbrukare och skogsägare kan de, om dessa så önskar, ge råd i viltskadefrågor.

För markägare är viltskador sällan någon vardaglig händelse. Det behövs därför mera information om hur skador ersätts och förebyggs. Det finns gott om information på nätet, men att hitta den är inte alltid så lätt. Därför vore det bra om det i varje jv-förening skulle finnas utsedda personer som svarar på frågor.

Finlands viltcentral och Finlands skogscentral har ordnat kurser för jvf-representanter som deltar i skadebesiktningar. Praxis har förenhetligats och kurser ska ordnas i hela landet. På kurserna läggs mera vikt än förut på jvf-representanternas rådgivande roll.

Kursdatumen bestäms senare. Läs mera om det förnyade utbildningsmaterialet på adressen https://www.riistainfo.fi/sv/kurs/skogsvardsmetoder-for-minskning-av-algskador/