Ny öppen tjänst om viltskador och viltolyckor öppnar i sommar

Publicerad8.1.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ny tjänst för allmänheten som du finner på riistavahingot.fi, med uppdaterad information om skador och olyckor som involverar stora rovdjur, vildsvin och hjortdjur. 

I tjänsten går det att få en helhetsbild av läget eller avgränsa söket till ett visst vilt, en skadekategori, en tid eller ett område. Där finns också rapporter om skador under tidsperioder av olika längd. 

Tjänsten använder samma data som viltförvaltningens interna verktyg viltskaderegistret. Du kan också söka på viltolyckor; där bygger informationen på storviltsassistansens anteckningar. Även attackerna av stora rovdjur på renar, husdjur och hundar är sökbara. 

Skadorna visas i rutor om 10 km x 10 km, så deras exakta position visas således inte. Skadebeloppen som anges i euro är uppskattningar eftersom det finns många faktorer som påverkar ersättningarna som betalas ut. För olyckor i trafiken visas inget uppskattat skadebelopp eftersom skadorna ersätts av bilförarnas frivilliga kaskoförsäkringar. För renskadorna har man inte heller beaktat det beräknade kalvsvinnet.  

Till en början fungerar tjänsten i en försöksversion (beta) på adressen riistavahingot.mmm.fi, medan den officiella webbplatsen riistavahingot.fi öppnas i sommar. Du kan välja mellan svenska, finska och engelska. Tjänsten sköts av Livsmedelsverket och utvecklas tillsammans med Finlands viltcentral.