Paikallista neuvontaa riistavahingoista

Riistanhoitoyhdistyksille on nimetty edustajia riistavahinkojen maastotarkastuksiin. He tarjoavat myös neuvontaa riistavahinkojen ennaltaehkäisystä ja korvausten hakemisesta.

teksti Esko Paananen kuva Antti Rinne

Julkaistu14.5.2020

Edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan viranomaisen järjestämiin riistavahinkojen maastotarkastuksiin. He tunnistavat vahingon aiheuttajan ja kirjaavat sen viranomaisen täyttämään arviokirjaan. He pyydettäessä myös neuvovat riistavahinkoihin liittyvissä asioissa.

Vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä tarvitaan lisää tietoa helposti saataville, sillä monille maanomistajille riistavahingot eivät ole jokapäiväinen asia. Tietoa on internetissä runsaasti, mutta sen löytäminen ei aina ole helppoa. Siksi olisi hyvä, että jokaisessa rhy:ssä olisi nimettynä henkilöitä, joilta voi kysyä aiheesta.

Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus ovat järjestäneet koulutuksia maastotarkastuksiin osallistuville rhy:n edustajille. Käytäntöjä on yhtenäistetty ja tarkoituksena on järjestää koulutuksia koko maassa. Koulutuksissa panostetaan aiempaa enemmän rhy:n edustajien neuvonnalliseen rooliin. Koulutusten ajankohta selviää myöhemmin.

Uusittuun koulutusmateriaaliin voi tutustua Riistainfossa.