Markus Niemi som är verksamhetsledare på Padasjoki jaktvårdsförening visar en sommargäst hur minkjakten med fälla går till. Färsk mört och fiskrens är utmärkt bete i fällan.

Tjänsten Låna en fälla

I Padasjoki i landskapet Päijänne-Tavastland finns många som bor vid en strand, både sommargäster och fast bosatta, som har märkt att sjöfågelkullarna har blivit färre. Boven i dramat är den skadliga främlingen minken, som jagar effektivt och simmar bra, och finkammar också de minsta öarna för att ha ihjäl varenda sjöfågelkull den stöter på. Padasjoki jaktvårdsförening har därför börjat låna ut minkfällor till sommargästerna.

text och bilder Jyrki Puupponen

Publicerad16.7.2020

I fjol somras var det en sommargäst som kontaktade mig och berättade om minken som han hade sett. Han insåg sambandet mellan minken och de allt färre änderna i sjön. Jag lånade ut min egen fälla och vi blev kvitt minken. Därefter skaffade sig den här sommargästen en egen fälla och nu jagar han kontinuerligt vid stugstranden”, berättar Markus Niemi på Padasjoki jaktvårdsförening.

För jägare är det knepigt att jaga mink på ställen där sommarstugorna står tätt. Tomterna är små och inte utarrenderade till någon jaktförening, och dessutom känns det pinsamt att gillra fällor vid stugor.

Dessutom finns det rent enormt med strandområden och stränder i Padasjoki; hundratals kilometer.

Jvf lånar ut fällor och visar hur de används

Arbetet med att trappa upp jakten på de små rovdjuren befinner sig i viltvårdens kärna, så jaktvårdsföreningen beslöt att prova en ny infallsvinkel på problemet.

”Sommargästerna hör ofta av sig när de har sett en mink. Alla som har sommarstuga känner inte till att man numera får jaga mink utan jaktkort. Alltså beslöt jaktvårdsföreningen att sänka tröskeln för sommargästerna att börja jaga mink genom att i Padasjoki lansera tjänsten Låna en fälla”, fortsätter Niemi.

I Padasjokiområdet finns några utsedda personer som lånar ut fällorna och visar hur de används. Man använder slagjärn som dödar genast och behöver därför inte separat avliva en mink som gått i fällan.

”Jakten med fälla är det effektivaste sättet att precisionsjaga på platser där minkar har blivit sedda. Fällan med slagjärnet i en låda är ett utmärkt redskap för en sommargäst utan vapen. Den är lätt och ofarlig att använda”, förklarar Niemi.

Fällan kräver regelbunden tillsyn eftersom färsk fisk är det bästa betet för mink. Men fällan kräver ändå inte daglig tillsyn eftersom en mink som har tittat in dör omedelbart.

Fällan gillras vid ett vattendrag. Bäck-, å- och sjöstränder är bra ställen att jaga på. Lådan med slagjärnet är lätt att använda och ofarlig för användaren.

Ställ fällan där en mink har blivit sedd

Tanken är att jaktvårdsföreningens tio fällor ska vara i kontinuerlig användning på olika håll i kommunen och föras dit där en mink har blivit sedd.

”Vi hoppas att sommargästerna – när de märker hur enkelt det är att jaga – blir inspirerade och skaffar egna fällor. Projektet aktiverar sannolikt också jägare på ort och ställe”, berättar Niemi.

Jaktvårdsföreningen berättar om hur minkjakten går till bland annat på Facebook, i artiklar i lokalpressen och – när coronarestriktionerna lättar – på olika evenemang.

”Det är trevligt att se hur ofta sommargästerna blir intresserade av vår tjänst. Det är fritt fram att kopiera den på andra håll i landet”, påpekar Niemi.

Padasjoki jaktvårdsförenings tjänst Låna en fälla

  • Fällan lånas ut av den fällansvariga för en rätt kort tid, dvs någon vecka, beroende på efterfrågan.
  • Den fällansvariga visar mottagaren hur fällan fungerar.
  • Att gillra fällan kräver tillstånd av markägaren. Gillra fällan på exempelvis din egen sommarstugutomt.
  • Mink får jagas året om. Den fällansvariga visar var och hur fällan ska placeras.
  • Ingångshålet i fällan är så litet att större djur än mink, som katter, inte ryms in.
  • Fällorna ska användas så effektivt som möjligt under lånetiden och ska underhållas regelbundet.
  • Jakten kräver inte jaktkort, vilket betyder att vem som helst får jaga med fälla.
  • Minken dör när fällan slår igen och behöver inte avlivas separat.
  • Projektet ska sänka tröskeln till minkjakt och sommargästerna uppmuntras att skaffa egna fällor.