Vårjakten på råbock har charm

När rådjuren är skötta på rätt sätt får jägaren möjligheter att njuta av soluppgångarna på senvåren och samtidigt även av råbocksjaktens charm.

Text och bilder Panu Hiidenmies

Publicerad2.5.2022

Vårjakten på råbock, även kallad vårbocksjakten, har blivit populärare efter hand som rådjuren har blivit fler. Men den vårliga jakten är en upplevelse även utan byte! Fåglarna kvittrar, våren doftar och fälthararna skuttar. Allt detta och ännu mer får jägaren uppleva under vårbocksjakten som börjar inom kort.

Men de tidiga morgnarna utanför den egentliga jaktsäsongen är också värda en tidig väckning, även om rådjursbeståndet i jaktmarkerna inte skulle tåla beskattning. På morgonpasset eller under en morgonsmygning kan du räkna och inventera viltet. I vårjakten på råbock, liksom vid all annan jakt, ingår det selektiva som en väsentlig komponent. Därför är det förnuftigt att observera och lokalisera viltet på litet längre sikt. Rådjuren är revirtrogna, vilket underlättar.

På senvåren betar och strövar råbockarna också mitt på dagen.

Som en tyst observatör

På bockjakten gäller i högsta grad talesättet att ju långsammare du rör dig desto mer ser du. Under vårjakten kan du leta efter bocken genom att röra dig ljudlöst och långsamt mot vinden. Men råkar du på folk så begriper de knappast varför du bär på ett gevär på senvåren, så var beredd på att besvara frågor.

Talesättet passar alldeles utmärkt här. Den som rör sig väldigt långsamt och alldeles ljudlöst mot vinden och döljer sig i växtligheten kan överraskande få en skottchans. I synnerhet i ett brutet åkerlandskap där små skogspartier skiljer åkrarna från varandra kan jägaren lyckas smyga sig inpå ett rådjur som han bedömer som lämpligt.

Säkerheten framför allt

Under den vårliga bockjakten är det inte nödvändigt för jägaren att gå klädd i varselfärger, men å andra sidan skadar det inte heller. Det går utmärkt att dölja sig i växtligheten även om rådjuret har skarp syn. Men minsta rörelse avslöjar däremot jägaren direkt.

Oavsett om passet befinner sig nere på marken eller uppe i ett jakttorn så måste de övriga jägarna i grannskapet vara underrättade. Det är alltså förnuftigt att koordinera vårjakten på råbock även om lagstiftningen inte direkt kräver det. Kulbanan och skottvinkeln blir riskablare när skytten befinner sig på marken. Dessutom är rådjuret mindre än de övriga hjortdjuren, så kulan passerar lättare igenom kroppen och fortsätter ut på andra sidan. Jaktformen innebär således ett antal säkerhetsaspekter för jägaren att beakta.

Råbocken hävdar revir och markerar det genom att gnida hornen mot stammar och grenar.
Hittar du geten så finner du bocken. Vanligen upptäcker jägaren först geten. Då befinner sig bocken sannolikt nära.

Vårbocksjaktens charm

Rådjuret är i mångas tycke vårt vackraste hjortdjur, och det med rätta. Rådjuret är gracilt, elegant och uttrycksfullt; ett fascinerande djur. Troféerna är uppskattade och köttet är eftertraktat. Kanske har rådjuret fortfarande nyhetens behag eftersom det finns många som ännu inte har provat på rådjursjakt. För somliga jägare står rådjuret överst på listan.

Vårjakten på rådjur är helt klart laddad med starka känslor. Naturen har precis slagit ut i blom och bjuder jägaren på varmare väder än den gångna vinterns kyla. Någon brådska finns det ju inte heller. Jakten är lugn och ljudlös. Jägaren observerar och njuter av naturen med öppna sinnen.

Jakten på råbock pågår från 16 maj till 15 juni. I början av säsongen är det fortfarande knappt om växtlighet och naturen går i brunt och grått, men mot slutet är läget redan ett helt annat. Löven har spruckit fram och gräset står högt. Även råbocken har ändrat färg; från den gråaktiga vinterpälsen till den rödbruna sommarpälsen.

Det sista mötet

Ofta är det så att råbocksjägaren redan känner individen som han är ute efter. Kanske hade han ögonen på den där bocken redan i fjol? Kanske satt han före säsongen i lä vid en ängskant för att se om bocken hade överlevt vintern. Den anländer i kvällningen till något av betena inom reviret med en get eller flera. De hornfejade småträden och kvällsskallen visar var reviret är beläget. Mitt i kvällsfriden kan det uppstå ett häftigt rusande när bocken med kraftiga skall jagar bort en konkurrent.

Jägarens tålmodiga väntan och ljudlösa smygning får till slut sin belöning. Där står bocken nu, fridfullt betande. Jägaren kontrollerar med handkikaren att det säkert är rätt individ, tar gott stöd för geväret, kontrollerar kulfånget och låter skottet splittra kvällsfriden.

Råbocken föll under vårjaktens första morgon.