Vårjakt på råbock: Förbered jakten och jaga selektivt

Det har blivit vanligare med vårjakt på råbock efter hand som rådjuren har blivit fler och jägarna har blivit skickligare. Det är bäst att rikta vårjakten mot unga och mycket gamla individer. Hur går jakten då till?

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad15.5.2021

Den vårliga råbockssäsongen är kort, inte mer än en månad, men i synnerhet i södra Finland pågår den under en intressant tid. I början av säsongen börjar växtligheten spira efter vintern, men myggorna är ännu ingen plåga.

När vi tar steget in i juni har landskapet förändrats och mygghatten eller myggsprejen hör till standardutrustningen, men jägarklädseln är inte värre än en tredjedel av det som behövs på hösten. Trots att säsongen är kort så bjuder vårjakten på råbock på rikligt med variation och omväxling. 

Efter vintern håller rådjursflockarna ihop en liten tid, men efter hand som våren framskrider jagar de äldre bockarna bort de yngre från smultronställena.

Beteendet förändras med våren

Råbocken inleder sitt arttypiska revirbeteende i god tid innan jakten börjar. Flockarna som har hållit ihop under vintern skingras när bockarna flyttar ut till sina revir och börjar hävda dem. Bocken gnider med hornen mot tunna stammar och grenar för att markera sitt revir och skrapar med klövarna.

Revirbeteendet börjar så sakta i april för att efter hand trappas upp samtidigt som toleransen gentemot andra bockar minskar medan jaktsäsongen och juni närmar sig.

I början av jaktsäsongen, i april-maj, betar bockar i alla åldrar i gläntorna, i frid och samförstånd.

I början av juni blir det lugnt och stilla när rågetterna har dragit sig tillbaka för att föda sina kid  och de större bockarna har jagat iväg de mindre. 

En råbock har markerat sitt revir genom att feja med hornen och skrapa med klövarna.

Förberedelser inför jaktsäsongen

Börja förberedelserna för bockjakten minst en månad före säsongen. När snön har smultit och grönskan spirar på ängar och åkrar samlas rådjuren i gläntor för att beta där grönskan smakar bäst. Det här är en lysande tid för att ströva utmed ängar med kikare och kamera, och observera och dokumentera rådjuren i grannskapet. Samtidigt lär du dig vilka vägar rådjuren brukar följa. Bildbanken som du samlar om råbockarna i trakten bildar en utmärkt utgångspunkt för den selektiva jakten.

Utöver kikarspaningarna ska du också kartlägga åkerholmar och andra skyddade ställen som kan fungera som legor och där det kan finnas gott om revirmarkeringar från tidigare år. Ju fler revirmarkeringar du finner på en plats desto större är sannolikheten för att hitta färska spår. Med en viltkamera upphängd vid färska revirmarkeringar kan du lyckas få bilder på den dominerande bocken i reviret. 

Genom att samköra synobservationer, revirmarkeringar och viltkamerabilder kan du bilda dig en uppfattning om reviren. Utifrån observationerna kan du sedan fundera på lämpliga alternativ för var du ska placera dig när säsongen börjar för att optimera chanserna att fälla bocken som du vill ha.

Fältkikaren är ett oumbärligt redskap, i synnerhet vid selektiv jakt.
Ett teleskop är bra att ha när du förbereder dig för säsongen. Det går att fästa mobilkameran med en adapter och på det viset komplettera bildbanken.

Hur känner jag igen en lämplig individ?

Det rekommenderas att vårjakten riktas mot dels unga individer som sannolikt vandrar bort från trakten för att finna ett eget revir, och dels gamla som har hävdat sitt revir i åratal men inte längre utvecklas.

Åldersbestämningen av en råbock kräver en smula studier. I synnerhet under vårjakten är det en god tumregel att en äldre bock fejar basthuden av hornen tidigare än en yngre. En kraftigt byggd äldre bock skiljer sig inte bara beträffande sitt beteende från en yngre utan också genom färgen på pälsen på huvudet. Vuxna bockar brukar ha ljusgrå päls både kring ögonen och på mulen.

Utöver åldern kan du också använda hornens struktur och form som en selektionsfaktor. Jakten kan riktas mot individer som trots sin ålder inte har normala sextaggiga (tre per sida) horn eller om hornen till sin storlek och form inte har utvecklats arttypiskt.

Det händer att hornen växer till långa spjut utan taggar. Rikta gärna den selektiva jakten mot sådana individer.
Resultatet av en vårjakt – en ung bock som ännu inte har fejat hornen.

Uppgiften att påverka hornkvaliteten i en rådjurspopulation genom att skjuta individer med sämre horn kräver, i synnerhet i området med tät stam, systematisk och storskalig selektiv jakt. Vilket inte alla gånger är ett realistiskt mål. Däremot finns det en faktor där jägaren omedelbart kan ingripa; om hornen har vuxit till långa spjut utan taggar. Vid kraftmätningarna under brunsten leder sådana lätt till allvarliga skador och till och med till döden för konkurrenterna. Den som fäller en sådan individ på våren skonar sannolikt bockens artfränder.

Tack vare rådjurens revirbeteende bjuder vårjakten på fina möjligheter till selektiv jakt under en årstid med mycket liv och gott om ljus. Det är en fantastisk upplevelse att utforska den utvalda individens vanor, revir och vägar för att den vägen komma till skott. Som socker på bottnen är också förberedelserna intressanta och givande!

Se videon:

Tips för vårjakten på råbock

  • Fältkikaren är ett oumbärligt verktyg. Spana aktivt på individerna i området för att lära dig känna dem.
  • En viltkamera upphängd vid kraftiga revirmarkeringar ger viktig information. Satsa på att hitta sådana markeringar.
  • Lär dig vilka vägar rådjuren brukar följa, det betalar sig på jakten.
  • Det brukar finnas fler unga bockar i området i början av säsongen eftersom bockarna blir aggressivare efter hand och de unga bockarna blir bortkörda från de bästa reviren.
  • I synnerhet i juni är råbocken ständigt i rörelse. Den bevakar sitt revir och kör bort inkräktare. När skottchansen yppar sig gäller det att handla fort.

Ytterligare information om rådjursjakt, åldersbestämning och beteende finner du på riistainfo.fi/sv/.