Exempel på innehållet i en första hjälpenväska.
Livräddning, del 1

Tryckförband

Olycksfall och sjukdomsattacker som inträffar på jakt är klart annorlunda än i urban miljö. Det är svårare att finna skydd och värme, svårt att få hjälp och det går klart långsammare för undsättningen att nå fram.

Text och bilder Ville Voipio

Publicerad15.3.2021

Det är inte alls vår mening att trampa dem på tårna som arrangerar kurser i första hjälpen eller att förringa kursernas innehåll. Att återuppliva någon som drabbats av hjärtstillestånd och spjäla frakturer är oerhört viktigt, men i den här artikelserien koncentrerar vi oss på att hejda massiva blödningar, bevara kroppsvärmen och hålla luftvägarna öppna. Vi talar alltså om den livräddande första hjälpen innan yrkesfolk anländer till platsen.

Dödstriangeln

Ohämmad blödning i armar och ben hör till de främsta dödsorsakerna vid ett krisläge. Att tala om krissituationer kan verka överdrivet för en jägare, men om vi tänker på själva skadan så är likheten uppenbar. Kroppen gör ingen skillnad om en stick- eller skottskada uppkommer genom våld, i strid eller på jakt. Den livräddande första hjälpen är i bägge fallen den samma.

Beträffande blödningarna talar man om dödens triangel. Den består av blodets koaguleringsegenskaper som minskar vid en blödning, av nedkylningen som påverkar blodkoaguleringen samt av försurningen av blodet av bland annat ovanämnda skäl. Vi kan påverka två av hörnen på den här triangeln, nedkylningen och blödningen, med väldigt enkla åtgärder.

 

Den personliga första hjälpenväskan fäst på ryggsäcken.

Ett personligt första hjälpen-set

Ett studium av livshotande skador vid krissituationer visar att de här alldeles enkla åtgärderna är lätta att lära sig och vidta, bara man har tillgång till en enkel utrustning. Första hjälpenväskorna för soldater, som innehåller den lilla men nödvändiga utrustningen, spelar en nyckelroll.

Väskorna går under namnet IFAK, som är en förkortning av Individual First Aid Kit, det personliga första hjälpensetet. Det är förnuftigt att alltid ha en sådan med sig på jakt och hålla den lätt att ta fram, till exempel i bältet eller på ryggsäcken. Stora och otympliga förstahjälpenväskor tenderar att bli kvar i bakluckan på bilen eftersom de inte får plats i ryggsäcken.

Skribentens egen IFAK innehåller tryckförband, idealförband, hemostatiska förband som får blödning att avstanna snabbare och en nödfilt (space blanket). Jag har öppnat samtliga plastförpackningar för att det ska gå snabbare när de behövs. Av erfarenhet vet jag att det är svårt att öppna en plastförpackning med blodiga händer. Arbetet med att hejda en livshotande blödning hör till de få godkända ursäkterna för att vänta med att larma hjälp.

Tryckförband

Fortfarande hör man folk hävda att man inte borde använda tryckförband. Flera undersökningar har ändå påvisat att ett tryckförband som sitter på en kortare tid än tre timmar inte orsakar bestående skador. Tre till sex timmar kan däremot orsaka skador och över sex timmar kan leda till amputation. Men å andra sidan; i den andra vågskålen ligger risken för att den skadade blöder ihjäl.

När du lägger ett tryckförband ska patienten genast inta sittande eller liggande ställning. Lägg tryckförbandet så högt upp som möjligt på armen eller benet, dra åt det och fäst kardborrbandet. Om tre fingar ryms in mellan förbandet och huden så sitter det för löst och ska spännas.

När tryckförbandet sitter stramt ska du vrida plastvredet och spänna förbandet lite till. Vrid tills blödningen upphör. Fäst därefter vredet i plastholken och se efter att blödningen har upphört i armen /benet. Om skadan fortfarande blöder ska du kontrollera att det sitter stramt och om möjligt lägga ett tryckförband till ovanför det första förbandet.

Eftersom tryckförbandet orsakar smärta ska du lugna patienten och se till att han eller hon inte kan öppna förbandet.

Obs, viktigt att du också övar på att lägga tryckförband på dig själv!

Första hjälpen, säkerheten och jaktkunnandet

Text Kai-Eerik Nyholm

I kommande nummer av tidningen Jägaren berättar vi mera om de viktigaste livräddande första hjälpen-färdigheterna och om utrustningen du behöver. Dessutom behandlar vi också första hjälpen för våra fyrbenta jaktkamrater.

Teknologins starka ställning i jakten har minskat behovet av traditionella jägarfärdigheter. Vi uppmanar därför jägarna att förkovra sitt kunnande om sådant som kartläsning och orientering, att göra upp eld, övernatta i skogen, utrusta sig för en jakt och allemansrätten.

Syftet med den här informationskampanjen om första hjälpen, säkerheten och jaktkunnandet är att uppmuntra jägarna att utveckla de här viktiga färdigheterna, men framför allt att göra dem uppmärksamma på säkerheten när de jagar. Respekten för våra jaktliga traditioner och bevarandet av de grundläggande färdigheter som hör till jakten ingår också i projektets syften.

Tänk på säkerheten när du jagar och får äkta upplevelser!

Mera om samma ämne