Esimerkki ensiapulaukun sisällöstä.
Pysy hengissä, osa 1

Kiristysside

Tapaturmat ja sairastumiset ovat erätilanteissa huomattavan erilaisia kuin kaupunkiolosuhteissa. Suojaan ja lämpimään hakeutuminen on hankalampaa, avun saaminen on vaikeaa ja pelastusyksiköiden saaminen paikalle on huomattavasti hitaampaa.

Teksti ja kuvat Ville Voipio

Julkaistu15.3.2021

Tarkoituksemme ei ole vähimmässäkään määrin astua esiapukoulutusten järjestäjien varpaille, saati väheksyä kurssien sisältöä. Sydänpysähdyspotilaan elvytys ja murtumien lastoitus on ehdottoman tärkeää, mutta tässä juttusarjassa keskitytään massiivisen verenvuodon tyrehdyttämiseen, lämpötalouden hallintaan sekä ilmatien aukipitämiseen. Puhumme siis hätäensiavusta ennen ammattihenkilöstön saapumista.

Kuoleman kolmio

Kontrolloimaton verenvuoto raajoista on yksi suurimpia kriisitilanteissa hoidettavissa olevia kuolinsyitä. Kriisitilanteesta puhuminen voi vaikuttaa eräihmiselle erikoiselta, mutta jos ajattelemme vammamekanismia, yhtäläisyys on selvä. Elimistö ei erota, syntyykö pisto tai ampumavamma väkivalta/taistelutilanteessa, vaiko vahinkona erällä. Myös hätäensiapu molemmissa on sama.

Verenvuodon suhteen puhutaan kuoleman kolmiosta, joka muodostuu veren hyytymistekijöiden vähenemisestä vuodon myötä, alilämpöisyydestä, joka vaikuttaa veren hyytymiseen, sekä veren happamoitumisesta muun muassa edellisistä syistä. Tämän kolmion kahteen kulmaan, alilämpöisyyteen ja vuotoon voimme vaikuttaa hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä.

Henkilökohtainen ensiapusetti

Kriisitilanteiden hoidettavissa olevia kuolinsyitä tarkasteltaessa on todettu, että juuri nämä hyvin yksinkertaiset toimenpiteet on helppo opettaa ja toteuttaa, mikäli saatavilla on yksinkertainen välineistö. Ensiapulaukut, jotka sisältävät pienen mutta tarpeellisen välinemäärän, ovat olleet avainasemassa.

Laukut tunnetaan nimellä IFAK, joka on lyhenne sanoista Individual First Aid Kit, henkilökohtainen ensiapusetti. Sellainen on hyvä olla aina erällä mukana ja käsiin nopeasti saatavilla, esimerkiksi vyöllä tai repun viilekkeessä. Isot ja mittavat ensiapulaukut kun tapaavat jäädä auton takakonttiin.

Kirjoittajan oma IFAK koostuu kiristysiteestä, ideal/painesiteestä, vertahyydyttävästä (hemostaattisesta) sidosnauhasta sekä avaruuslakanasta. Kaikki välineet on aukaistu muovisista paketeista, jotta käyttöönotto olisi nopeaa. Kokemus on opettanut, että verisin käsin muovisen suojan avaaminen on hankalaa. Henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdyttäminen on yksi harvoista syistä, joka saa viivästyttää lisäavun hälyttämistä.

 

Henkilökohtainen ensiapulaukku asemoituna reppuun.

Kiristysside

Eedelleen kuulee usein puhuttavan, ettei kiristyssidettä pitäisi käyttää. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että alle kolmen tunnin kiristyssiteen pitäminen ei ole aiheuttanut pysyviä vaurioita. 3-6 tunnin käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita ja yli kuusi tuntia voi johtaa raajan amputaatioon. Toisaalta on huomioitava, että toisessa vaa’an kupissa voi olla verenvuodosta johtuva kuolema.

Kiristyssidettä käyttäessä tulee potilas asettaa heti maahan makuulle tai istumaan. Kiristysside asetetaan raajan tyveen, niin ylös kuin mahdollista, side vedetään tiukalle ja kiinnitetään tarraosa kiinni. Jos siteen ja ihon väliin mahtuu kolme sormea, on side liian löysä ja sitä pitää kiristää.

Kun kiristysside on saatu asetettua tiukalle, tulee pyörittää kiristyssiteessä olevasta muovisesta kahvasta. Kahvan pyörittäminen kiristää sidettä entisestään. Kahvaa pyöritetään, kunnes vuoto lakkaa. Tämän jälkeen kahva kiinnitetään siteessä olevaan muoviseen holkkiin ja tarkistetaan vielä, että verenkierto on lakannut raajassa. Jos vuotokohta vuotaa yhä, tulee auttajan tarkistaa siteen tiukkuus ja mahdollisuuksien mukaan asettaa toinen kiristysside aiemmin asetetun kiristyssiteen yläpuolelle.

Kiristysside aiheuttaa kipua, ja potilasta onkin rauhoiteltava sekä huolehdittava, ettei potilas saa avattua sidettä.

Ensisijaisen tärkeää on myös harjoitella kiristyssiteen asettamista itselle!

Ensiapua, turvallisuutta ja erätaitoja

Teksti Kai-Eerik Nyholm

Metsästäjä-lehden tulevissa numeroissa kerromme lisää tärkeimmistä henkeä pelastavista hätäensiaputaidoista sekä ensiapuun liittyvästä varustuksesta. Lisäksi käsitellään nelijalkaisiin eräkavereihimme liittyviä ensiapuvalmiuksia.

Teknologian vahva asema metsästyksessä on vähentänyt tarvetta perinteisten erätaitojen ylläpitämiseen. Haluamme kannustaa metsästäjiä kehittämään taitojaan muun muassa kartan luvun, suunnistuksen, tulien teon, metsässä majoittumisen, metsästysretkelle varustautumisen sekä jokamiehen oikeuksien suhteen.

Ensiapu, turvallisuus- ja erätaidot tietoiskun tarkoituksena on aktivoida metsästäjiä kehittämään näitä tärkeitä taitoja ja ennen kaikkea ottamaan omassa toiminnassa turvallisuuteen liittyvät asiat mahdollisimman hyvin huomioon. Lisäksi eräperinteen kunnioittaminen ja niihin liittyvien perustaitojen ylläpitäminen ovat projektin tärkeitä tavoitteita.

Lähdetään turvallisesti metsään hakemaan aitoja elämyksiä!

Lisää samasta aiheesta

Turvallisuus ensin

EA-paketti mukana?

7.3.2023
Pysy hengissä, osa 3

Vammapotilaan alilämpöisyys

2.9.2021