Slagjärnet är placerat i en stabil låda där öppningens storlek hindrar övriga arter från att ta sig in. Fällan är placerad där minken har sin gång.

Riktig användning av slagjärn ingår i arbetet med att motarbeta naturförluster

En björn som fastnade med tassen i en slagfälla för små rovdjur i Lieksa har väckt debatt. Varför är det tillåtet att jaga med slagjärn och hur hindrar vi andra djur än de avsedda från att råka illa ut?

Bild Ilkka Järvinen
Publicerad9.7.2021

Minken är ett främmande rovdjur som hotar mångfalden i naturen. Arten hör inte hemma i vår natur och orsakar förödelse i synnerhet i våtmarker och i skärgården, där den vilda faunan inte är anpassad till ett rovdjur som minken.

Jakten med slagfällor är en nödvändig del av det naturvårdsarbete som görs för att eliminera de främmande rovdjuren. Slagfällorna för mink är det enda fungerande sättet att i större skala eliminera mink på platser där jägaren inte har de lagstadgade möjligheterna att dagligen kontrollera fällor som fångar levande. Det kan handla om obebodda öar och skär eller stränderna utmed avsides belägna sjöar, tjärnar och bäckar. Många värdefulla platser där fåglar häckar är därför svåra att vårda. Där går det inte heller att jaga mink med hund.

Den som tänker börja jaga med slagfälla ska först lära sig hantera slagjärnet säkert. En korrekt gillrad slagfälla för små rovdjur utgör ingen fara för människor, sällskapsdjur eller fredade djur.

Finlands viltcentral uppmanar alla naturvänner att delta i arbetet med att bekämpa de främmande rovdjuren. Ytterligare information om de främmande rovdjuren och elimineringen av dem hittar du på webbplatsen vieraspeto.fi.

Gillra slagfällan så här

  • Placera slagjärnet i ett rör eller en låda som är stabil och tillräckligt lång.
  • Dimensionera öppningen så att inga andra arter, exempelvis en utter, kan råka illa ut.
  • Använd enbart känsliga slagjärn i gott skick. Om ett stort djur som en björn skulle försöka bryta sig in med våld så slår fällan igen och blir ofarlig innan djuret når slagjärnet.
  • Förse gärna fällan med en lapp som upplyser om att den är laglig. En artig jägare lämnar också sina kontaktuppgifter.
  • Se webbplatsen vieraspeto.fi för ytterligare information om minkjakt med slagfälla.