En jägares utrustning

Slagjärn och lådor för nybörjare och erfarna

Det finns ett stort utbud av slagjärn för minkjakt på marknaden. Typindelningen kan göras både enligt gillret och lådan.

Text Jyri Mononen  Bilder Jyri Mononen, Jenni Juselius och Ilkka Järvinen

Publicerad8.3.2022

Den vanligaste indelningen är i genomgångsfällor och giller med trampplatta.

Genomgångsfällorna av conibeartyp har funnits länge, men fungerar fortsättningsvis bra för mink. De moderna gillertyperna har vanligen en trampplatta.

Uppdatera och förbättra

Det finns många som tillverkar genomgångsgiller av conibeartyp med varierande kvalitet. Numera finns sådana också (mot ett smärre pristillägg) av rostfritt material. Det går att modifiera sådana bland annat genom att byta den traditionella ”avgillringsmustaschen” till en trampplatta.

Giller av conibeartyp passar bäst för erfarna slagjärnsjägare som är beredda att göra sig extra besvär med att justera känsligheten och bygga en rejäl låda.

Genomgångsgiller ska underhållas regelbundet med vax eller olja för att inte rosta. En lösning som rekommenderas är därför att skaffa rostfria modeller av en välrenommerad tillverkare. Sådana bevarar sin funktionssäkerhet också efter flera års användning.

En trampplatta av lätt faner eller av metall kan som tilläggsutrustning göra giller av den här typen känsligare och effektivare. Trampplattan ska vara lätt och fäst så, att den inte minskar gillrets slagkraft.

Med regelbundet underhåll, fintrimning och en låda med korrekt dimensionerad öppning försäkrar vi oss om att inga andra djur än de avsedda går i fällan.

Med trampplatta

De trampavgillrade fällorna utgör en aningen nyare typ av fälla. Även här finns det många tillverkare, vilket ger jägaren utmärkta alternativ att välja mellan.

Också här rekommenderas att jägaren investerar i rostfritt. Det bevarar känsligheten och slagkraften under en lång brukstid, även under krävande naturförhållanden.

Hur pass enkelt eller krångligt det är att använda fällan och ställa känsligheten varierar från modell till modell. Men bland fällorna med trampplatta finns det lyckligtvis modeller för både nybörjare och krävande experter.

Separat eller som paket?

Både conibearfällorna och gillren med trampplatta kan köpas separat eller som paket med tillhörande låda.

Bägge alternativen har sina fördelar. För en nybörjare är det lättare att komma i gång med paketlösningen.

En erfaren jägare vill kanske hellre bygga sin fälla själv, kanske en lösning som förenar vippbrädans effektivitet med ett lätthanterat giller. Eller en genomgångslåda, kanske med en separat sidolåda för ett giller med trampplatta. Då fungerar en och samma fälla både som genomgångsfälla och enkelfälla med bete. Eller kanske en fälla med två eller tre giller som kniper två eller tre minkar samtidigt?

Färdiga lådor för giller

Paketen med giller och låda som finns i handeln har olikheter och fördelar.

De traditionella lådorna är enkelfällor som bygger på betning och/eller invittring längst inne i lådan. Genomgångsfällorna som fångar från båda hållen har blivit populärare tack vare erfarna jägare. Modellen fungerar ofta utomordentligt väl bara den är skickligt invittrad och jägaren placerar fällan där minken har sin gång, förstärkt med infångare.

Ett gott generellt råd är att i idealfallet använda båda typerna. Minkarna är ju individer!

Minimal ingång!

Oavsett om fångstmannen väljer en färdig låda i handeln eller snickrar lådan själv så ska han alltid tänka på att stora rovdjur, sällskapsdjur och nyfikna barn inte ska komma åt gillret.

Fångstmannen löser detta med en tillräckligt liten ingång, genom att finjustera gillret och bygga en rejäl låda. Lådor av plast eller metall är lätta och långlivade, vilket ofta innebär en avgjord fördel, bland annat i skärgården. I björnmarker kan det vara påkallat att maximera säkerheten; trimma gillret till maximal känslighet och konstruera lådan rejälare än normalt, exempelvis av tjocka bräder eller faner.

Med tanke på utomstående kan det i tätorter vara förnuftigt med en låsbar låda.

De första gillren

Om jakten med giller är nytt för dig är det förnuftigt att börja med giller som är lätta att gillra, med förinställd känslighet som passar det mesta. Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar innan du börjar. För de flesta fällor finns det välgjorda och tydliga instruktionsfilmer på nätet. På Youtube finns välgjorda anvisningar för hur man gillrar gillren som finns i handeln.

 


 

Finntrapbox-lådan är gjord av luktfri plast och är enkel att sätta ihop och plocka isär. Här fotograferad vid en strandbyggnad. Enkelfällan ska betas men det finns också en genomgångsmodell för två giller som fungerar både med och utan bete. Lådan är lätt att bära också längre sträckor, tar lite plats och är långlivad. Gillret skaffas separat. Som giller passar exempelvis en rostfri conibear 120 mm som justeras så att den avgillras för minsta lilla.

 


 

Gillret Doc 200 RST som tillverkas av nyazeeländska Trapinator har trampplatta och står sidlänges i lådan. Det passar både enkel- och genomgångsfällor. Gillret är rostfritt, håller hög kvalitet och fungerar utmärkt för mink. Fångstmannen kan själv tillverka en lämplig låda eller skaffa hela paketet, det vill säga gillret med Trapinators egen funktionssäkra låda (på bilden öppnad). Gillret är enkelt att hantera och justera. I likhet med alla andra gillerpaket bör fångstmannen även här börja med att läsa bruksanvisningen.

 


 

MP-lådan är av förzinkad plåt och ska betas. Här är en sådan gillrad vid en strandbastu. Smårovdjurslådan kan beställas med en 120 mm conibear som ett färdigt paket. Som tilläggsutrustning finns en MP-trampplatta som gör fällan ännu effektivare. På bilden den vita modellen. Det finns också en aningen kortare metallfärgad modell. Lådan är lätt att använda och vädertålig, och erbjuder trots sin ringa vikt ett hållbart skydd för gillret. Även här bör fångstmannen låsa lådan med metalltråd eller kraftigt buntband.

 


 

Rostfria giller kräver mindre underhåll och lever längre, och är väl värda det högre priset. På bilden en hemsnickrad genomgångslåda av rejäla bräder. Hemsnickraren kan själv bestämma materialets hållfasthet efter behov och om han så önskar göra plats för två giller med bete på bägge sidorna. En strukturellt hållfast låda med en minimal ingång och ett finjusterat giller bildar en fungerande helhet också för giller av traditionell conibeartyp.

 


 

Ett traditionellt giller av conibear- och genomgångstyp i storleksklassen 120 mm. Mustaschen kan (se bilden) ersättas med en MP-trampplatta som finns att köpa. Den händiga jägaren kan tillverka trampplattan själv av tex tunn faner. Om du använder avgillringsmustaschen (standardutrustning) så ska du böja den så att minken inte kan smita förbi. Testa att mustaschen fungerar och justera vid behov känsligheten med en fin fil. Gillret på bilden är inte rostfritt utan kräver regelbunden rengörning och vaxning eller oljning för att fungera väl och länge.

 


 

Gillret Trapper 90 är rostfritt och fungerar med trampplatta. I Sverige har det använts i många år vid minkjakt. Trapper 90 är en enkelfälla som betas eller invittras. Helheten är rätt tung, men erbjuder i stället ett för jägaren riskfritt och avgillringskänsligt paket för erfarna fångstmän. Lådan är stabilt konstruerad av bräder och faner, och fungerar också i björnmarker. Börja med att läsa instruktionerna och kallträna gillrandet.

 


 

Jalmaris giller med trampplatta passar också för nybörjare. Paketet är klart för insats och gillret spänns riskfritt från lådans utsida. Lådan har en ingång och ska betas. Enklare än så här blir det inte att jaga med slagjärn, men du bör ändå börja med att läsa bruksanvisningen. Prova dig fram med avgillringskänsligheten och ställ den extra känsligt i björnmarker.

 


 

Ideverkstaden som tillverkar ihjälfällan har marknadens enda paketlösning där en genomgångsfälla har trampplatta. Ihjäl passar samtliga jägare bara de börjar med att läsa bruksanvisningen. Paketmodellen har visat sig vara ett fungerande alternativ som kompletterar eller ersätter den traditionella enkelfällan med betning. Liksom enkelfällorna för mink ska också genomgångsfällorna helst invittras med äkta minkdoft.

 

Jaktförordningen ställer följande krav på gillren

  • Enbart sådana giller får användas som dödar djuret omedelbart.
  • Gillren ska underhållas regelbundet.
  • Fällorna ska placeras så, att de inte orsakar fara för människor eller andra djur än det avsedda bytet.
  • Diametern på gillret får vara max 20 cm.

 

Tack

Finntrapbox, Uittokalusto Oy, Mikko Product och FinnTrapper donerade fällor av olika modeller för den här artikeln.

Fällorna och lådorna kommer att fortsätta göra nytta i Helmi-projektet mot de främmande rovdjuren, vid utbildningar och för unga jägare.