Så tränar du jaktbågskytte

I den här artikeln fördjupar vi oss i hur man tränar jaktbågskytte och det speciella med bågskyttet.

text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad19.11.2020

Pilbågen har etablerat sig i vårt land som ett jaktvapen, i synnerhet under de senaste två decennierna efter hand som allt större vilt har blivit jaktbara med båge. Strax efter millennieskiftet blev rådjuret tillåtet och från jaktåret 2017 de övriga klövdjuren, inklusive vildsvinet, men minus älgen. När de större viltarterna blev tillåtna infördes också ett skjutprov för jaktbåge.

Skjutteknikens grunder

Skyttet med compoundbåge är till sin dynamik jämförbart med stående gevärsskytte på fri hand. Vid draget ankras pilhanden på lämplig plats på eller vid käkbenet. När siktet på strängen är riktigt inställt hamnar det mellan det siktande ögat och det främre siktet och bildar ett dioptersikte, alltså en typ av öppet sikte. Vid instinktivskytte använder skytten inget sikte utan träffsäkerhet utvecklas efter hand som skytten utvecklar koordinationen mellan hand och öga, vilket kräver mycket övning och systematisk träning.

En fördel med bågskytteträningen värd att nämnas är att den inte kräver någon särskild skjutbana utan träningen kan försiggå på någon lämplig plats där skytten har koll på området bakom tavlan och pilar som bommar landar på marken eller i en vall utan att utsätta någon för fara. Att träningen är så okomplicerad är en oerhört fördel eftersom det i synnerhet i början av karriären krävs aktiv och regelbunden träning för att utvecklas och bli bra.

Bågjägare placerar ofta passet uppe i ett träd. Därför är det bra att träna på branta skjutvinklar.

Det speciella med träningen

Bågskyttet är ensidigt. Skytten siktar med det dominerande ögat och väljer höger- eller vänsterbåge därefter. Musklerna och lederna i vardera armen utsätts för samma belastning gång på gång, vilket betyder att intensiv träning också kräver balanserande träning och vila för att skytten inte ska drabbas av smärtor och skador.

I synnnerhet i början när träningsivern står på topp är det oerhört viktigt med en förnuftig rytm i träningen. Bågskyttet belastar muskulaturen och tröttheten påverkar direkt träningens effektivitet och nytta. Skytten måste därför unna sig tillräckligt med vila, mellan både pilserierna och träningarna.

En utmattad skytt lägger sig lätt till med teknikfel av olika slag. För att hålla hög kvalitet på träningen är det därför bättre att skjuta ofta men lite, än mycket på en gång. I början av karriären är några tiotal skott per träningspass en lämplig tumregel. Efter hand som skytten får rutin kan träningsvolymen öka.

Nära eller långt ifrån?

Det genomsnittliga skjutavståndet på bågjakt understiger 20 meter. Trots det relativt korta avståndet är det skäl att systematiskt öka avståndet på träningarna för att bli träffsäker också på mycket längre håll.

Som tumregel kan tillämpas en term plockad från en nordamerikansk bågjaktstidning; “double distance training”, det vill säga att aktivt träna på ett dubbelt så stort avstånd som på jakt. Om du kan träffa en tennisboll på 40 meter så vet du att ett skott på 20 meter går på rutin.

Bågjakt på klövdjur kräver ett skjutprov också av bågjägare.

När är jag färdig?

Storleken på det vitala träffområdet varierar en hel del hos arterna som får jagas med båge, men i praktiken gäller det för nästan samtliga att träffa ett mål stort som en tennisboll.

Med övning och erfarenhet lär sig skytten att skjuta med rutinerad säkerhet och träffar med varje pil när han tränar.

Det är vanligt att föreningar som är inriktade på bågjakt har terrängbanor med 3D-mål och sådana ger god övning och besked om skjutskickligheten. 3D-måltavlorna är realistiska djurfigurer som ger bågjägaren en uppfattning om träffsäkerheten i förhållande till storleken på det vitala träffområdet hos bytesdjuret. Dessutom får skytten övning i att sikta på en annan punkt än mitten på den vanliga runda tavlan.

Det effektivaste sättet att komma i gång med träning på rätt sätt är med handledning av någon kunnig skytt. Om det finns en bågjakts- eller bågskytteförening där du bor så är det ett bra sätt att träffa andra intresserade.

Föreningarna hittar du bland annat på de båda förbundens webbplats: