Vapensäkerhetens fyra regler

Regel 2 – Rikta aldrig pipan mot någonting som du inte tänker skjuta

Vapensäkerhetens andra regel handlar om pipkontroll. När du handskas med geväret utan avsikt att skjuta ska pipan peka i en ofarlig riktning, vilket i praktiken betyder rakt ner i marken eller upp i himlen. Då kan ett vådaskott i princip inte skada någon eller någonting.

Text Arto Määttä Bilder Getty Images

Publicerad2.5.2022

1. Alla vapen är alltid laddade

2. Rikta aldrig pipan mot någonting som du inte tänker skjuta

3. Håll fingret borta från avtryckaren

4. Var säker på ditt mål

 

Vapensäkerhetens fyra regler fungerar så, att brott mot en av dem inte ska leda till en olycka. Den andra regeln, som hör tätt ihop med hanteringen av vapen, är här fundamental. Om gevärspipan alltid pekar i en ofarlig riktning kan ett vådaskott inte orsaka värsta tänkbara skada.

Rutin ger säkerhet

Pipkontrollen borde sitta i muskelminnet på var enda en som hanterar vapen. Lyckligtvis går det att göra pipkontrollen till en god vana som till slut inte kräver något särskilt tankearbete.

Till en början måste skytten dock aktivt koncentrera sig på pipdisciplinen. När du tar vapnet vänder du omedelbart pipan i en ofarlig riktning. Under hela hanteringen håller du koll på pipans riktning utan låta uppmärksamheten brista ett endaste ögonblick. Efter ett antal upprepningar blir det rätta sättet det enda sättet.

Kräver en smula inlärning

Laddandet, plundrandet och samtliga övriga moment ska nötas in så att pipan undantagslöst alltid pekar i en ofarlig riktning. I princip är den säkraste riktningen ner i marken, men i vissa lägen på jakt, som på pass med hagelgevär, hålls geväret i beredskapsläge (pipan snett uppåt i skjutriktningen) eller rakt uppåt. Då pekar hagelpiporna rätt upp i himlen.

Likaså ska skytten lära sig att ta geväret ur fodralet på ett sådant sätt att han eller hon inte alls behöver röra på det vågrätt. Även det här momentet ska nötas in tills det sitter.

Även när geväret bärs i remmen ska pipan hela tiden vara under kontroll. Om geväret då har en benägenhet att glida till vågrätt läge ska du hålla i remmen. Det här kan du påverka genom att justera balansen så den passar bärande i rem eller genom att flytta den främre bärlänken framåt så långt det går. Fundera också på andra sätt att bära geväret än det vanliga på axeln, men bär det alltid så att du hela tiden har kontroll på pipans riktning.

Att använda kikarsiktet för spaning är ett flagrant brott mot vapensäkerhetens andra regel.

Var medveten om de farliga situationerna

Det som här följer är bara ett plock ur alla de situationer där det är särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet på regel två.

  • Att använda kikarsiktet för spaning är ett flagrant brott mot vapensäkerhetens andra regel eftersom pipan då pekar i riktningar som du inte tänker skjuta i. I värsta fall spanar du in en annan jägare eller en bärplockare som du alltså då siktar på med ett laddat skjutvapen! Den här farliga ovanan måste sluta tvärt. Uppmana också andra jägare att använda en handkikare i stället.
  • När du laddar och plundrar geväret har du uppmärksamheten på patronerna, vilket ökar risken för försumlighet med pipan. När du laddar geväret på samlingsplatsen håller du kanske ovetande pipan vågrätt och riktad mot någon annan jägare. Det samma händer också på skjutbanor. Det här regelbrottet är så allvarligt att samtliga omkringstående är skyldiga att ingripa resolut. Större delen av vådaskotten som inträffar på samlingsplatser handlar om just slarv med vapenhanteringen. Det är därför livsviktigt att se till att pipan alltid pekar i en säker riktning.
  • Geväret som jägaren bär i rem på ryggen glider ner i vågrätt läge så pipan till slut pekar mot en annan jägare. Var och en bör därför prova sig fram till ett bärsätt som är säkert.
  • När det sker en förändring i jakten. Under exempelvis en strövande sällskapsjakt på hönsfågel är det livsviktigt med särskild koll på pipans riktning. När söket avslutas och jägarna samlas på vägen slappnar uppmärksamheten av. Då kan det till och med hända en samvetsgrann jägare att han med bössan vågrätt i armvecket vänder sig till en annan jägare!

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Håll pekfingret rakt!

9.11.2023
Vapensäkerhetens fyra regler

Regel 4 – Var säker på ditt mål

30.8.2022
Vapensäkerhetens fyra regler

Regel 3 – Håll fingret borta från avtryckaren

29.6.2022