Tillsammans med hunden

När hunden ska hållas kopplad

Nu när pandemin begränsar livet och rörligheten har hundfolk kanske mera tid för sitt intresse.

text Jyri Rauhala bild GettyImages

Publicerad14.5.2020

Vi kan lugnt påstå att vi här i Finland har bestämmelser som gynnar dem som har jakthund: Hundar som inte driver får användas på jakt året om och hönshundar och andra fågelhundar får utbildas året runt.

Men visst finns det förbehåll också här. Om det finns hundägare som ännu inte har stiftat bekantskap med jaktlagens paragrafer 51-53 så är det hög tid att göra det nu.

Å andra sidan konstateras i paragraf 51 följande: ”Avvikelse från den skyldighet som avses i 1 mom. får göras då andra än drivande hundar används för jakt. Avvikelse från förbudet får även göras när hönshundar eller andra fågelhundar dresseras utan att fredat vilt ofredas under fortplantningstiden.”

När diskussionen handlar om att hålla hunden okopplad och om att den ska gå att koppla omedelbart enligt lagens bokstav så glömmer vi ofta att det alltid krävs tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren (§ 53) för att hålla en hund okopplad.

Fortplantningen får inte störas

Fredat vilt får inte störas under fortplantningstiden – och ännu mindre arter som är fredade med stöd av naturvårdslagen. Däremot är det tillåtet att med en okopplad hund göra övningar där hunden bland annat ska följa husse eller stanna på plats. Det är också tillåtet att simma med hunden och öva vattenarbete.

Men ingen aktivitet får vara riktad mot något vilt djur – med undantag för de skadliga främmande arterna. Du kan läsa mera om det här på Viltinfo: www.riistainfo.fi/sv/invasiva-frammande-arter/.

Håll fågelhunden inom synhåll

Själv anser jag att det är viktigt att man vid utbildningen av en fågelhund under tiden första mars till 19 augusti jobbar så, att man hela tiden har hunden inom synhåll. Det här är viktigt bland annat vid valet av plats där hunden ska simma. Hunden får inte försvinna på egna vägar i vattenväxtligheten.

Sele för eftersöksövningar

Jag har alltid beundrat riktiga ”kombinationsvapen”, alltså hundar som mödolöst och behärskat kan både apportera och spåra. Finns det månntro efterfrågan på ett sådant ekipage när ryktet börjar sprida sig? Om vi dessutom tänker på den etiska aspekten av jakten; finns det något mera konkret sätt att jaga etiskt?

Självfallet är det alltid nyttigt att öva eftersök och under fortplantningstiden går det med sele på hunden. På den kanten finns det goda utsikter till uppdrag, med tanke på hur hastigt exempelvis rådjuren verkar bli fler.

Hundproven inställda eller uppskjutna på grund av corona

Finska kennelklubbens styrelse fattade i mars beslutet att ställa in samtliga hundprov och tävlingar fram till den sista maj. För de här arrangemangen beviljar (har inte beviljat) inte heller Finlands viltcentral dispens från skyldigheten att hålla hundar kopplade. I skrivande stund har det på Kennelklubbens initiativ beslutats att arrangemangen i juni och juli kan ställas in eller skjutas upp.

Även Finlands viltcentral har fått frågor om detta och vi svarar så här:

I nuläget kommer arrangemang som kräver tillstånd i enlighet med jaktlagens 52 § 1 moment (i detta fall för tiden 1.6-19.8) att beviljas tillstånd enligt normal tillståndsprövning.

Besluten träder dock i kraft enbart om de inte vid den aktuella tidpunkten strider mot exempelvis statens bestämmelser och anvisningar för bekämpningen av coronaviruset.

Vi har fått förfrågningar om exempelvis ett redan beslutet prov i vattenarbete kan flyttas utan att en ny ansökan behöver göras. Det går tyvärr inte. Däremot går det att i den ursprungliga ansökningen bestämma en reservdag och/eller reservplats och anteckna dessa i beslutet. Då behövs det ingen ny ansökan.