KOIRAN KANSSA

Koulutus kiinnipitoaikana

Pandemian rajoittaessa elämää ja liikkumista on koiraharrastajalla ehkä enemmän aikaa harrastukselleen.

teksti Jyri Rauhala kuva GettyImages

Julkaistu14.5.2020

Suomessa on metsästyskoiraharrastajaa suosivat säännökset: muuta kuin ajavaa koiraa saa käyttää metsästykseen ympäri vuoden ja lintukoiria saa kouluttaa ympäri vuoden.

Toki säädöksiin liittyy reunaehtoja. Koiraharrastajan kannattaa tutustua metsästyslain pykäliin 51 – 53 §.

51 pykälässä todetaan: ”Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.”

Keskusteltaessa koiran irti pitämisestä ja siitä, onko koira lain edellyttämällä tavalla välittömästi kytkettävissä, unohtuu usein irtipidon vaativan aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvan (53 §).

Ei saa häiritä lisääntymistä

Rauhoitettuja riistaeläimiä ei saa häiritä niiden lisääntymisaikana – ja vielä vähemmän luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Seuraamis- ja paikallaanpysymisharjoitteita voi silti tehdä irrallaan olevan koiran kanssa. Koiraa voi myös uittaa ja harjoitella vesityöskentelyä.

Mikään toiminta ei saa kuitenkaan kohdistua villieläimiin – poikkeuksena haitalliset vieraslajit. Tästä voi lukea tarkemmin Riistainfosta.

Lintukoira näköyhteyden päässä

On oleellista, että koulutettaessa lintukoiraa ajalla 1. maalisuuta–19. elokuuta, tulee näköyhteyden koiraan säilyä katkeamatta. Tämä on tärkeää vaikkapa koiran uittopaikan valinnassa. Koira ei saa päätyä omille teilleen piiloon vesikasvillisuuden sekaan.

Valjaat jäljestysharjoituksiin

Todellisia ”yhdistelmäaseita” ovat koirat, jotka vaivatta ja hallitusti sekä noutavat että jäljestävät. Maineen kiiriessä tuollaisille otuksille ja ohjaajille on tarjolla harrastusmahdollisuuksia. Tuskin on konkreettisempaa tapaa edistää metsästyksen eettisyyttä

Jäljestysharjoitukset ovat hyödyllisiä ja lisääntymiskaudella ne onnistuvat käyttämällä valjaita. Sillä saralla on tiedossa työtä, kun seurataan esimerkiksi metsäkauriskannan kasvuvauhtia

Koirakokeet peruttu tai siirretty koronan vuoksi

Suomen Kennelliton hallitus teki maaliskuussa päätöksen peruuttaa kaikki koirakokeet ja -kilpailut 31.5.2020 saakka. Näihin tapahtumiin ei myöskään Suomen riistakeskus myöntänyt tai myönnä lupaa poiketa koirien kiinnipitovelvollisuudesta. Tätä kirjoitettaessa on Kennelliiton toimesta päätetty, että kesä-heinäkuun tapahtumat voidaan perua tai siirtää.

Suomen riistakeskus on saanut kyselyjä aiheesta ja siksi toteamme seuraavaa: Näillä näkymin tapahtumat, jotka vaativat metsästyslain 52 §:n 1 momentin mukaista lupaa (tässä tapauksessa ajalla 1.6.–19.8.) tullaan luvittamaan normaalin lupaharkinnan mukaisesti. Päätökset tulevat voimaan vain, jos ne eivät ole ajankohtanaan ristiriidassa valtiovallan määräysten ja ohjeiden kanssa koronavirustilanteen hoitamiseksi.

Usein kysytty kysymys on, voidaanko esimerkiksi jo päätettyä vesityökoepäivää muuttaa ilman uuden hakemuksen tekemistä. Valitettavasti ei voida. Sen sijaan tapahtumalle voidaan jo hakuvaiheessa määritellä varapäivä ja/tai varapaikka ja kirjata nämä päätökseen. Tällöin ei tarvita uutta hakemusta.