I värsta fall leder en olycka där jakttornet brister och jägaren faller till allvarliga skador.

Håll jakttornen i skick!

Jakttornen utgör en av de största farorna för jägarna. Det här blev verklighet för mig i höstas när jag rasade med ett brak från ett älgtorn som ”borde ha varit i skick”.

Text och bild Arto Määttä

Publicerad5.7.2021

Jakttornen utgör en omistlig del av sällskapsjakten här i landet. De höjer säkerheten genom att kulbanan riktas snett nedåt, ökar sikten och visar klart och tydligt passets plats.

Den som bygger jakttorn ska tänka på att de ska vara stabila, att det ska vara enkelt att klättra upp och ned, och säkerhetsdetaljerna. Dessutom ska man aktivt hålla befintliga torn i skick och åtgärda brister eller riva tornet om det har tjänat ut.

Mitt eget tillbud var lömskt. Utanpå såg tornet ut att vara i skick; stolparna, golvplankorna och räckena var friska och stadiga. Akilleshälen visade sig vara den ena tvärbalken som golvplankorna var fastspikade i. Där hade virket murknat och hölls ihop av friskt virke som inte var tjockare än en blyertspenna. På den ena sidan höll golvet att stå på, men när jag flyttade mig till den svaga sidan så gav den utan förvarning vika. Jag hade dock tur i oturen och föll stående med fötterna före och kunde ta emot med armarna. Vid landningen föll jag inte omkull, men det gjorde ont i hela kroppen och armarna var blåslagna.

I värsta fall leder en olycka där jakttornet brister och jägaren faller till allvarliga skador, och ödesdigra olyckor har inträffat. Även vid olycksfall i arbetet utgör fall den vanligaste typen av allvarlig olycka. Därför ska vi aktivt jobba med att göra jakttornen (och övriga konstruktioner) säkra redan före jakten och säsongen börjar. En gång kan man ha ha tur, men turen är ingenting att lita på.

Byggnadsanvisningar:

  • Tornet ska vara stabilt konstruerat
  • Överdriv inte höjden på tornet – ett par meters höjd på golvet brukar räcka
  • Det ska gå enkelt och riskfritt att klättra upp och ner
  • Kontrollera att räckena är stabila

 

Underhållsanvisningar:

  • Granska tornet omsorgsfullt före jaktsäsongen
  • Om någonting börjar bli dåligt – omedelbart förbud mot användning
  • Åtgärda felen snarast
  • Inkludera en reparationsrunda för tornen i den årliga talkorutinen