Jägarna ställer upp för sjöfåglarna
Helmi-programmet mot de främmande rovdjuren inleddes

Finlands viltcentral och Forst­styrelsens Jakt- och fisketjänster organiserar effektiverad jakt på de främmande rovdjuren i ett sjuttiotal skyddsområden på olika håll i landet. De här fågel­vattnen är nationellt betydelse­fulla häckningsområden för våra jaktbara sjöfåglar med negativ utveckling.

Text Jyri Mononen, Jussi Ruskeala och Kari Karhula  Bild Jussi Ruskeala

Publicerad7.9.2021

Syftet med rovdjursprojektet är att trygga häckningsfriden för de utsatta och hotade sjö- och strandfåglarna. Jägarna utgör projektets främsta verkställande resurs och på det här sättet visar vi att vi bär huvudansvaret för de utsatta arterna.

Ställ upp!

Vi uppmanar jaktvårdsföreningarna i de aktuella områdena att delta i samarbetet för att skapa så enhetliga jaktområden som möjligt. De utsedda rovdjursgrupperna eliminerar de främmande rovdjuren i de utvalda fågelobjekten med kringliggande marker.

Vi börjar rekrytera i höst och då kan intresserade deltagare anmäla sig. Fångstgrupperna utses bland de kunnigaste och mest motiverade rovdjursjägarna i respektive område. Dessutom ser vi gärna att unga och intresserade blivande mink- och mårdhundsjägare hör av sig.

För att projektet ska lyckas måste vi engagera de bästa jägarna eftersom den effektiverade jakten har det ambitiösa målet att tömma de utsedda fångstområdena på mink och mårdhund under projekttiden – och hålla dem tomma.

Eftersom objekten ligger i skyddsområden ska jägarna förbinda sig att följa fångstplanerna och de avtalade spelreglerna. Senare i höst informerar vi närmare om projekthelheten och upplägget på jakten. 

Allas insats behövs

Vi påminner dessutom om att samtliga jägares insats behövs. Varje fälld mink och mårdhund är hemåt och om samtliga jägare ställer upp så kan vi åstadkomma en oerhörd förändring.

Det brådskar att trappa upp effekten i jakten. Ställ upp även du, med det kunnande och vetande som du har!

Vi håller webbplatsen vieraspeto.fi/sv/ uppdaterad om de främmande rovdjuren och jakten på dem.

 

Projektet ingår i Helmiprogrammet som drivs av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Syftet är att höja kvaliteten på fågelfaunans livsmiljöer i hela landet. Projektets första fas pågår till den sista december 2023.

Samtidigt pågår även några andra projekt riktade mot mink och mårdhund, som det ministeriefinansierade SOTKA-projektet och Jägarförbundets projekt för att engagera sommargäster, ”Mökkiläiset vieraspetopyyntiin”.