Rätt skruv ger säkra konstruktioner

Publicerad27.6.2023

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om tillbud där användningen av fel typ av skruv har orsakat att ställningar och konstruktioner av trä har rasat.

Tukes har fått kännedom om flera fall där dessa lösviktsskruvar i korrosivitetsklass C1 avsedda för torra inomhusutrymmen har använts för bärande tillfälliga och permanenta träkonstruktioner utomhus. Även jakttorn för älgjakt har rasat som en följd av att skruvförband har gett efter. 

I konstruktioner utsatta för väder och vind räcker det alltså inte med ”vanliga” elförzinkade skruvar. För tryckimpregnerat virke är RST eller syrafast skruv det rätta valet. Korrosivitetsklassen bör vara minst C3 när det är fråga om tryckimpregnerat virke och finländska väderförhållanden.

Pressmeddelande (tukes.fi)

Mera om samma ämne

Ungdomsredaktionen

Samlicensen gör jakten flexibel

8.3.2024
Säkerheten framför allt

Sitt säkert uppe i tornet!

5.9.2023