På grund av smittorisken ska ett vildsvin inte tas ur i terrängen utan föras helt till slaktskjulet. Där går det också lättare att ta proverna.

Ett komihåg för vildsvinsjägare
Väck med tryndjuren!

Text Valto Kontro Bilder Livsmedelsverket

Publicerad5.7.2021

För många finländare är vildsvinet fortfarande en rykande färsk nyhet. Trots att det förekommer etablerade populationer främst i Sydöstra Finland, Östnyland och Teisko i Tammerfors så fälldes i fjol vildsvin i samtliga viltcentralsregioner utom i Lappland. Varje vildsvinsjägare bör därför ha klart för sig vad som händer efter skottet.

Avskjutningsanmälningen

Det enklaste sättet att göra den lagstadgade fällningsanmälningen är i Oma riista-appen i telefonen, i terrängen direkt efter fällningen. Du kan också göra anmälningen på nätet eller på viltcentralens anmälningsblankett.

Provtagningen

Du ska ta ett prov av det fällda svinet för undersökning beträffande afrikansk svinpest. Dessutom samlar Naturresursinstitutet in livmoderprover som stöd för uppskattningen av stammen. För de inskickade proverna betalas ett honorar eller alternativt testas svinet för trikiner. Utrustningen för provtagningen beställer du från Livsmedelsverket eller viltcentralen.

Provet för ASF-undersökningen inkluderar njuren, mjälten och blod. Livmoderprovet kan skickas med ASF-proverna eller direkt till institutet. Om du önskar undersöka svinkroppen för trikiner ska du också skicka ett prov av frambensmuskeln och tungan eller diafragman. Du finner anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.

Till proverna bifogas den ifyllda remissen och belöningsfakturablanketten. Du finner den senaste versionen av dem på Livsmedelsverkets webbplats.

Utrustningen för provtagning är alltid bra att ha med sig. Beställ den från Livsmedelsverket eller viltcentralens regionkontor.

Slaktavfallet

Det är inte tillåtet att lämna slaktavfall av vildsvin eller kroppsdelar i terrängen, tillgängliga för vilda djur, utan de ska grävas ner enligt Livsmedelsverkets anvisningar till minst en meters djup.

Platsen får inte vara ett grundvattenområde eller skyddsområdet kring en vattentäkt, ligga nära en brunn eller i sluttningen mot ett vattendrag. Vid behov kan slaktavfallet kalkas.

Åldersbestämningen

Utifrån tandväxlingen kan vildsvin åldersbestämmas upp till tvåårsåldern. På äldre individer uppskattar man åldern genom att mäta hörntänderna. Anvisningarna för åldersbestämningen finner du i tjänsten Viltinfo.