Älgjakt och älgkunskap på Hyytiälä

textValto Kontro Bild Arttu Kouhia
Publicerad20.1.2020

De studerande på agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har i drygt 110 år gjort sina fältstudier på Hyytiälä forststation i Juupajoki kommun. Skogsområdena kring stationen erbjuder dessutom lämpliga marker för älgjakt och eleverna har mycket riktigt jagat älg där i flera decenniers tid. Syftet med jakten har, utöver själva jakten och samvaron, även varit att fungera som undervisning för elever som ännu inte har haft någon kontakt med älgjakten eller jakt överhuvudtaget.

I höstas fick vi dessutom en jaktgäst från viltcentralen när en planerare på projektet för utveckling av verksamheten i älghushållningsområdena blev inbjuden att hålla en föreläsning för de studerande om älgens biologi, förvaltningen av älgstammen och selektiv beskattning. De unga jägarna utgör en av de viktigaste målgrupperna för projektets utbildningar. För projektet utgjorde den här akademiska skaran således bästa tänkbara publik. 

Själva jakten blev också lyckad. Efter flera turer fälldes två älgtjurar som bägge sköts av en och samma skickliga studerande.

Kommande utbildningar

Under våren arrangeras kostnads­fria utbildningar om bland annat Oma riista, hur man ansöker om jaktlicens för hjortdjur och hur man använder data om hjortdjur.

Kolla upp kurserna i din region på adressen https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/.

Mera om samma ämne