Ett ymnighetshorn med studiematerial för jägare

Projektet för utveckling av verksamheten i älghushållningsområdena avslutades vid utgången av 2021. Till projektets viktigaste uppgifter hörde att producera ett omfattande och användbart material, både tryckt och nätbaserat.

Text Antti Rinne

Publicerad9.1.2022

De olika utbildningspaketen utgör utåt sett det synligaste materialet. Med dem har vi hållit en enorm mängd kurser. Tyvärr kunde vi arrangera närstudier bara i början av projektet, innan coronapandemin bröt ut och förvandlade verksamheten från när till fjärr.

Det här har inte varit enbart negativt eftersom vi har lyckats utveckla viltcentralens distansundervisning ett rejält kliv framåt. Under halvtannat år har vi ordnat en mängd olika kurser på distans och jägarna och intressegrupperna har inte haft några svårigheter med att hitta till dem. Toppnoteringen låg på det maximala antalet deltagare, 500 stycken, på en utbildning!

De 650 utbildningarna som projektet ordnade samlade inalles 27 000 deltagare!

På viltinfo.fi finns material!

Det har producerats en stor mängd webbbaserat material och större delen av det finns upplagt på jägarnas egen utbildningsportal viltinfo.fi. Där finns inspelningar av nästan samtliga teman som undervisades på distans. Ni behöver alltså inte nöja er med bara bilder! Självfallet har också utbildningspaketen i regel publicerats, för den som vill studera materialet i egen takt utan handledare.

De kanske finaste utbildningspaketen handlar om hjortdjurens och vildsvinets biologi och den selektiva beskattningen. Paketen är väldigt visuella, inte enbart text som kan kännas sövande. Dem hittar du också i utbildningsportalen.

Den enligt mig mest underhållande inspelningen att lyssna på är den om hjortdjursjakt i praktiken, Hirvieläinten käytännön metsästys. Där berättar erfarna jägare med väldigt konkreta exempel om bland annat vad jägaren ska tänka på vid jakt och vad de olika jaktsätten innebär i praktiken. De personliga erfarenheterna utgör en viktig del av utbildningen.

I likhet med de övriga kurserna skulle utbildningarna hållas avslappnade och interaktiva. Ibland kläcktes till och med någon vits för att hålla lyssnarna vakna!

På Viltinfo hittar du bland annat en inspelning från kursen om vitsvanshjortens biologi och vildsvinsplanscher.

Handböcker, planscher och utbildningspaket

De i mitt tycke finaste trycksakerna i projektet är handböckerna i fickformat om hjortdjuren, vildsvinet och viltåkrarna. De är väderbeständiga spiralblock i lagom storlek för att rymmas i lårfickan, så de kan följa med jägaren på jakt. Med deras hjälp blir du bättre på att känna igen klövdjuren och lär dig de fiffigaste sätten att anlägga viltåkrar och utfodra viltet.

Projektet har också sammanställt det grundläggande för jaktledare i ett litet häfte som är lätt att dela ut på kurser och till ledaren för jaktlag.

Passa samtidigt på att kika på projektets planscher om åldersbestämning av hjortdjur och vildsvin, och selektiv jakt. De är i ett praktiskt format så du kan sätta upp sådana förslagsvis på väggen i slaktskjulet. Ett praktiskt sätt att repetera på morgonen före jakten!

Här har jag bara tagit upp en liten del av allt material som har tagits fram under älghushållningsprojektet och som har delats ut på kurser och evenemang. Efter projekttiden kommer vi att fortsätta dela ut material på olika evenemang som viltcentralen arrangerar. Du kan även kontakta ditt regionkontor och fråga efter tryckt material.

Likaså kommer projektets podcast Sorkkia ja sarvia att fortsätta sin lovande bana genom att presentera viltfrågor med höjd och bredd. Själv brukar jag lyssna på den när jag är ute och promenerar med sonen i barnvagn. Stanna alltså kvar på kanalen efter årsskiftet!

 

Skribenten har fungerat som planerare på älghushållningsområdesprojektet med Egentliga Finland och Satakunta som ansvarsområde.