8 tips för bågjakt på hjort och rådjur

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad11.7.2021

1. Bågen är ett korthållsvapen

Med jaktbåge skjuts det fällande skottet på i genomsnitt 20 meter, av välmotiverade skäl. Pilen flyger i bästa fall med 90 meter i sekunden, men ljudet när den lämnar bågen når viltets öron med ljudets hastighet, som är cirka 320 m/s. Ljudet orsakar en flyktreaktion hos viltet och en skrämd hjort eller ett rådjur hinner röra sig innan pilen når fram om skjutavståndet är för stort. Det bästa sättet att undvika skadskjutningar är alltså att hålla avståndet kort.

2. Sikta lägre än med ett gevär

Eftersom ljudet då pilen lämnar bågen och flyger kan varna viltet så händer det att hjort och rådjur försöker undvika det som orsakar ljudet. På normala skjutavstånd leder det här till det så kallade string jump-fenomenet där djuret förbereder flykten genom att ladda benen för studs. Den här nigningen sänker bröstkorgen och pilen kan träffa högre än avsett. Sikta därför lägre än med gevär; på den understa tredjedelen i lodled i linje med frambenet. Om rådjuret eller hjorten hinner inleda nigningen träffar pilen då i hjärta-lung-området. Om inte, så träffar den lämpligt strax ovanför hjärtat.

Om du är osäker på hur träffen tog ska du leta rätt på pilen. En bra träff målar pilen röd.

3. Rutinen sköter skottet

Bågskyttet är lika svårt som det är trevligt och kräver därför träning. Det kraftiga fysiska motståndet i kombination med den gevärsliknande skjutställningen och det lugnt kramande släppet skapar en unik kombination som kräver tillvänjning för både musklerna och huvudet.

Det är förnuftigt att skapa solid rutin med skyttet innan du börjar jaga eftersom det också i bästa fall krävs en hel del arbete för att skapa en skottchans på lämpligt avstånd utan att skrämma djuret. När det blir allvar av kommer spänningen att gnaga på allt som skytten har lärt sig.

Skytterutinens betydelse går inte att överskatta.

4. Spänn bågen i rätt ögonblick

Före det fällande skottet ska bågen spännas och eftersom det är en stor rörelse så hör den till de sista avgörande faktorerna för fällningen. En modern compoundbåge kan hållas spänd – beroende på hur vältränad skytten är – i mellan en halv minut och ett par minuter. Det känns som en lång tid för skytten, men är inte mer än ett ögonblick för ett vaksamt vilt.

Bestäm på förhand det rätta ögonblicket för att spänna bågen och försök tajma det så att djurets huvud är skymt, kanske i gräset eller bortvänt. Om du ser ögat på rådjuret eller hjorten så ser ögat också dig när du rör dig.

5. Klädseln har betydelse

Kamouflagemönster löser upp skyttens silhuett och gör det svårare för djuret att tolka figuren som en människa. Men ännu viktigare är att klädseln är ”jaktlig” och ljudlös. När du spänner bågen händer det lätt att ärmarna gnider mot kroppen, snörningen kring handlederna oväsnas eller att prylarna i fickorna skramlar. Tänk alltså på det här när du väljer kläder.

I torrt väder finns det ingenting som slår mjuk fleece eller ylle och en klok jägare kontrollerar och knäpper eventuella bröstknappar eller tar bort dem. Kolla dragkedjorna i ärmarna och stoppa in snoddarna på huvan.

6. Tre sinnen vaktar men nosen viktigast

Hjorten och rådjuret spanar aktivt med synen, hörseln och luktsinnet. Det sägs att vilt brukar tåla en mild impuls från ett av sinnena utan att fly, men inte från två sinnen på samma gång. En enstaka syn- eller hörselobservation får knappast en hjortflock att lägga benen på ryggen, men i kombination och om impulerna stärker varandra så blir flocken orolig och startar nedräkningen till flykt.

Lukter fungerar däremot också ensamma som en bombsäker flyktimpuls. En hjort eller ett rådjur behöver ingen syn- eller hörselobservation för att känna igen doften av en människa och om doften är tillräckligt stark så tar djuret utan tvekan till flykten.

Håll alltså noga koll på vindriktningen och planera passet och vägen dit därefter. En flaska talk är värd sin vikt i guld som metod för att synliggöra den svagaste vindil.

En gnutta talk i luften avslöjar också den lättaste luftström.

7. Hitta viltets vägar eller bered dig på att smyga

Om du inte är särskilt bra på att locka viltet till dig så får du i stället smyga till viltet, antingen dit där de betar eller till en stig som de följer. Lägg tid på att leta efter viltets vägar och på spaning. Prioritera väl-trampade stigar och stigkorsningar. Lagom skjutavstånd är lika med lagom avstånd till stigen.

Om du inte känner området och saknar kunskap om viltets vägar så är så kallad spot&stalk-jakt ett beaktansvärt alternativ. Inled jakten under vinden, spana flitigt med kikaren och dölj dig efter bästa förmåga när du smyger.

8. Passet på marken eller uppe i träd?

Vid jakt med båge gäller det att skapa en skottchans under viltets radar. Till de traditionella metoderna hör gömslen och trädpass på 4-5 meters höjd. Använd någondera metoden om det bara går. Det blir lättare att få till en skottchans och spänna bågen utan att bli upptäckt.

Ibland är ett pass på marken ändå det enda alternativet. Kom då ihåg att utnyttja allt skymmande som naturen bjuder på; buskar, större stenar, högt gräs, diken med mera för att få till en skottchans. Kanten på en stor och öppen åker är sällan drömpasset för en bågjägare!

På marken: dölj dig bakom någonting eller fixa till ett gömsle. Ett trädpass lyfter jägaren över djurets omedelbara synfält och hindrar vid lämplig väderlek också lukter från att nå djuret.
Pilar med en lampa i nocken är ett utmärkt hjälpmedel vid bågjakt. När pilen avlossas tänds en ledlampa inuti nocken, vilket gör det lättare att se träffen och hitta pilen.