Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta

I början av året inleddes i området med täta bestånd av vitsvanshjort i sydvästra Finland ett projekt kallat Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta.

textMikko Toivola, Klaus EkmanBild Timi Laivo/Vastavalo
Publicerad2.4.2019

Huvudman för projektet är yrkeshögskolan Novia i samarbete med Finlands viltcentral, Brahea-centret vid Åbo universitet och handelshögskolan Hanken. Projektbudgeten går på 440 000 euro och projektet ska pågå i tre år.

Utgångspunkten för projektet är att parterna ska diskutera vilka möjligheter och alternativ som jaktföreningarna i området med täta bestånd av vitsvanshjort har att utnyttja arten.

Projektet har flera teman, bland annat hur vi kan föra ut okontrollerat kött på marknaden, praxis med gästjägare och vilka jaktliga alternativ som kan bjudas ut till andra utomstående jägare. Projektdeltagarna ska också diskutera köttkvaliteten ur olika synvinklar.

I projektet deltar ett antal experter från olika organisationer som är intresserade av att diskutera de här frågorna med jaktföreningarna. Från viltcentralens sida deltar utöver viltcentralen själv regionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Södra Tavastland och Norra Tavastland.

 

Pilotföreningar efterlyses

Under våren och sommaren kommer projektet att leta efter jaktföreningar som är intresserade av att utveckla utnyttjandet av hjortarna i sina jaktmarker och ställer upp som pilotföreningar.

Föreningarna som ställer upp i projektet får en plats på första parkett och kan följa med arbetet med att utveckla utnyttjandet av hjortarna i hela området med täta hjortbestånd. Under projekttiden arrangeras flera workshoppar där pilotföreningarna bereds tillfälle att diskutera svårigheterna som de stöter på, oavsett om de handlar om kötthanteringen, byråkratin kring köttförsäljningen eller rekryteringen av engagerade jägare.

För att hitta pilotföreningar gör Finlands viltcentral under våren en enkät och utifrån den kontaktar vi föreningarna som har anmält intresse.

Projektet ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och finansieras av EU.

Mikko Toivola, jaktchef och Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands viltcentral