Material för ansvarsfull sjöfågeljakt

Nyckeln till hållbar användning av sjöfågelbeståndet i framtiden är ansvarsfull jakt, eftersom många sjöfågelstammar är på tillbakagång. I Viltinfo har nytt utbildningsmaterial för fågeljägare publicerats.

Publicerad28.4.2020

I materialet har man samlat information om livsmiljökrav, beteende och sjöfågelstammarnas tillstånd, eftersom förståelsen av artkännedomens, fångstmetodernas och bytesuppgifternas betydelse är särskilt viktig vid den praktiska jakten. För att förbättra tillståndet för de sjöfågelstammar som har minskat förutsätts förbättringar i livsmiljöerna, fångst av små rovdjur samt rätt dimensionerad jakt.

Sjöfågeljakten är i ett brytningsskede, när jakten på viltsjöfåglar förbjuds för viss tid eller fångsten i övrigt begränsas – av motiverade skäl. Områden som är goda livsmiljöer för kullar och lämpliga för jakt minskar i takt med ökad bebyggelse och igenväxning. För att jakten ska kunna dimensioneras rätt behövs mer exakta uppgifter om sjöfågelstammarna och om bytet. Med mer exakta uppgifter kan man också undvika onödiga begränsningar. Bieffekterna av omfattande utfodring väcker diskussioner och fångstmetoderna ändras, när jakt med bulvaner och pipor blir vanligare.

Viltinfos webbsidor Ansvarsfull sjöfågeljägare har utvecklats i samarbete mellan Finlands viltcentral och Finlands Jägarförbund.