Materiaalia vastuulliseen vesilinnustukseen

Riistavesilintujen kestävän käytön tulevaisuuden avain on vastuullisessa metsästyksessä, sillä useiden riistavesilintujen kannat taantuvat. Riistainfossa on julkaistu uutta koulutusmateriaalia vesilinnustajille.

Julkaistu28.4.2020

Materiaaleihin on koottu tietoa elinympäristövaatimuksista, käyttäytymisestä ja vesilintukantojen tilasta, sillä lajintuntemuksen, pyyntimenetelmien ja saalistiedon merkityksen ymmärtäminen korostuvat käytännön metsästyksessä. Taantuneiden riistavesilintujen tilan kohentaminen edellyttää parannuksia elinympäristöihin, pienpetopyyntiä sekä oikein mitoitettua metsästystä.

Vesilinnustus on murroksessa, kun riistavesilintuja asetetaan määräaikaiseen metsästyskieltoon tai pyyntiä muutoin rajoitetaan – perustelluista syistä. Poikue-elinympäristöiksi ja metsästykseen soveltuvat alueet vähenevät asutuksen ja umpeenkasvun myötä. Vesilintukannoista ja saaliista tarvitaan tarkempaa tietoa, jotta metsästys voidaan mitoittaa oikein: tarkempi tieto tarkoittaa myös turhien rajoitusten välttämistä. Laajamittaisen ruokinnan lieveilmiöt puhuttavat ja pyyntitavat muuttuvat, kun kuvastus ja pillitys yleistyvät.

Riistainfon Vastuullisen vesilinnustajan sivuston ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto.