Vorstehen Nuppu charmade filmteamet vid den här inspelningen i övergångszonen mellan myr och mo.

Utbildningsvideor om viltvänlig skog

I undervisningsskogarna i Evois spelades det in videor om viltvänligt skogsbruk. I det här projektet, som drivs gemensamt av Tavastlands yrkeshögskola och Finlands viltcentral, visar eleverna på utbildningen för skogsbruksingenjörer hur man i skogsbruket tar hänsyn till skogshönsen.

Bild Tero Salmela
Publicerad23.5.2022

I undervisningsskogarna i Evois klingade skratten när eleverna vid Tavastlands yrkeshögskola (HAMK) deltog i inspelningen av videor om viltvänligt skogsbruk. Och det var eleverna som var filmstjärnorna! De gav expertråd om viltvänligt skogsbruk och demonstrerade jobbet med röjsåg och vid spakarna på skogsmaskiner.

– Det bästa med inspelningarna var nätverkandet och tillfällena att diskutera med experter, berättar

Merianna Kuukka.

Inspelningarna gjordes på platser i undervisningsskogen som har skötts med viltvänliga metoder. Ämnet är aktuellt i undervisningen för de blivande skogsfackmännen.

– Skogsägarna har varierande syften med sin skogsskötsel. Mångfalden och viltet intresserar allt fler. De blivande fackmännen får lära sig att ta hänsyn även till detta, berättar lektor Miika Näsi.

Under den sista inspelningsdagen deltog också några jakthundar, vilket ytterligare höjde stämningen. Nätverkandet och de intressanta samtalen var givande, men det var ändå gosandet med de charmerande hundarna som tog priset!

Videorna publiceras i höst på Jägarens webbplats, viltinfo.fi och HAMK:s kanaler.