Det första kravet som ställs på en mårdhundsfälla för att den ska fungera är att bottnen är jämn och nätet väl täckt. Här studerar kursdeltagarna hur man gillrar en KaNu-fälla.

Utbildningen för nya jägare inspirerar jaktintresset

I synnerhet i och omkring de större städerna och tillväxtcentra finns det många som har skrivit jägarexamen men saknar möjligheter att jaga.

Text Marko Mikkola Bilder Kimmo Alakoski och Erkka Sistonen

Publicerad12.1.2023

Jaktkortet är skaffat, men jag känner inga andra jägare och har ingen aning om var jag skulle kunna jaga. Den här känslan känner många igen som har skrivit jägarexamen. För de yngre ordnar Finlands Jägarförbund Tjäderläger medan jv-föreningarna och jaktföreningarna ordnar för ungdomar, men vem hjälper de vuxna jägarna med färskt jaktkort i fickan?

För att möta behovet har vi utvecklat en utbildning för nya jägare där grupper om tolv personer i taget får delta i minst fyra kursdagar med handledning. På programmet står verksamheten i en jaktförening, viltvård, ABC-utbildningen för jaktskytte och en dag på jakt. Jaktdagen avrundas i mån av möjlighet med att ta vara på det fällda viltet.

Jobbet med att arrangera utbildningen innebär dessutom möjligheter för jv-föreningar att samarbeta. Det delade ansvaret för arrangemangen innebär också att arbetet fördelas på fler personer.

Pilotutbildningen i Tammerforstrakten

I Tammerforstrakten löstes frågan så, att Tammerfors jvf och Nokianejdens jv-förening ordnade en gemensam utbildning som sträckte sig över några månader. När kursdagarna kommer någorlunda tätt efter varandra så bevarar man gruppandan och intresset.

Utbildningens första dag handlade om verksamheten i en jaktförening och därefter följde två dagar med ABC för jaktskytte. Efter det följde en duvjakt där varje deltagare fick en personlig guide. Viltvårdsdagen, som avslutade utbildningen, handlade om hur Tammerfors stad bedriver jakten på de främmande rovdjuren.

– De båda jv-föreningarnas beslut att ordna en gemensam utbildning gör kursen meningsfull att arrangera, samtidigt som den öppnar för nya samarbetsformer. Hopkopplingen av arrangemangen med grannen ökar antalet deltagare för båda och gör rekryteringsområdet för kursen större, berättar Kimmo Alakoski, verksamhetsledare på Nokianejdens jv-förening.

Jägarkurserna, jägarexamenstillfällena och skjutproven lockar deltagare från ett större område och det gynnar ju samtliga om vi kan samköra tidtabellerna.

– Om vi kan engagera skjutbaneföreningarna och jaktföreningarna på orten i utbildningen så förbättrar det ju också samarbetet med de här intressegrupperna, fortsätter Alakoski.

Kursdeltagare i färd med att tillverka bon för änder.

Pilotutbildningen i Rantasalmi och Joroinens jvf

Den gemensamma jägarutbildningen som jv-föreningarna Rantasalmi och Joroinen startade den 8 juli i somras inleddes i Rantasalmi med verksamheten i en jaktförening.

– Det uppstod fort en god anda i den lilla gruppen och redan den första träffen blev väldigt interaktiv och positiv, berättar Erkka Sistonen, verksamhetsledare på Rantasalmi jvd.

Utbildningen fortsatte den 6 augusti med en viltvårdsdag i Rantasalmi där vi inledde dagen med att snickra bon för änder. Förmiddagens program ordnades i samarbete med andelslaget Pohjois-Haukivesi. Veli-Matti Pekkarinen på Sotkaprojektet för nätverk av rastplatser ledde snickrandet och delade med sig av sitt breda kunnande om sjöfåglar. Dagen var öppen också för andra deltagare och medlemmarna i andelslaget.

På eftermiddagen blev det ett studiebesök till Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren i Rantasalmi och jakten på mink och mårdhund. Dessutom besökte kursen viltåkrar och studerade växterna som odlas där och hur man placerar ut slickstenar i terrängen.

Utbildningen fortsatte med ABC för jaktskytte i Joroinen. Som instruktör fungerade distriktets ABC-utbildare Matti Westerlund och flerfaldiga FM-medaljören i kulskytte, Aleksi Hännikäinen.

– Eftersom jaktsäsongen snart skulle börja fick dagen positiv publicitet genom en journalist som tillbringade dagen med oss på skjutbanan. Skjutbanedagarna är förstås lärorikast för nybörjare och jag är övertygad om att många lärde sig inte bara vapensäkerhet utan också om hur geväret ska passa skytten, och om skjutställningar, berättar Sistonen.

Utbildningen avrundades med en gemensam jaktdag i Joroinen, en fasanjakt med stående och stötande hundar. Som ett viktigt moment ingick i jaktdagen också tillvaratagandet av fåglarna. Dagen sammanföll med evenemanget Joroisten Pitäjän erätulet, som deltagarna kunde besöka efter jakten.

Bygga ut och bygga upp

Även jv-föreningarna Kurikka och Ilmajoki har tillsammans ordnat en pilotutbildning, liksom Orimattila jv-förening på egen hand.

Tanken är att utbildningen ska byggas ut till ett verktyg för jv-föreningarna att hjälpa vuxna nya jägare framåt med jagandet.

Finlands viltcentral rekommenderar dem som är intresserade av att ordna utbildningar och dem som är intresserade av att gå utbildningen att kontakta sin jaktvårdsförening före årsmötena i februari. För jv-föreningarna är det skäl att fundera på möjligheterna att ordna utbildningen, på egen hand eller tillsammans med grannföreningen.

Kursdeltagarnas kommentarer om utbildningen var positiva. Ledarna är alldeles strålande! Härligt gäng, jag kände hur vi svetsades ihop och blev intresserade av ämnet. Om det går att ordna en fortsättning på kursen så gärna för mej!

Utbildningen för nya jägare

Med pilotutbildningarna, som är avsedda för vuxna nya jägare, har vi samlat in erfarenheter om behovet av utbildningen och hur innehållet ska läggas upp.

Utbildningshelheten ska slipas enligt erfarenheterna och därefter erbjudas jv-föreningarna om det finns en efterfrågan.

Utbildningen ska innehålla minst följande:

  • en dag om verksamheten i en jaktförening
  • utbildningen ABC för jaktskytte
  • en viltvårdsdag
  • en jaktdag