Supikoirille asetettavan loukun pyytävyydelle ensimmäinen edellytys on, että sen pohja on tasainen ja verkko on hyvin peitelty. Kurssilaiset tutustumassa KaNu-mallisen loukun asentamiseen.

Uuden metsästäjän koulutuksista potkua harrastukseen

Etenkin suurten kaupunkien ja kasvukeskusten läheisyydessä on paljon metsästäjätutkinnon suorittaneita vailla mahdollisuuksia päästä harrastuksessaan alkuun.

Teksti Marko Mikkola Kuvat Kimmo Alakoski ja Erkka Sistonen

Julkaistu12.1.2023

Metsästyskortti on suoritettuna, mutta en tunne muita metsästäjiä tai tiedä missä pääsisin metsästämään. Tämä on tuttu tunne monille metsästäjätutkinnon suorittaneille. Suomen Metsästäjäliitto järjestää nuorille Metso-leirejä ja riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat nuorisotapahtumia, mutta mistä aikuinen harrastuksensa alkuvaiheessa oleva metsästäjä voisi saada apua?

Tarpeeseen on kehitetty Uuden metsästäjän koulutus, jossa 12 henkilön ryhmä kerrallaan pääsee ohjatusti osallistumaan vähintään neljänä koulutuspäivänä metsästysseuratoimintaan, riistanhoitoon, metsästysammunnan ABC-koulutukseen ja käytännön metsästystapahtumaan. Metsästyksen lopuksi pyritään järjestämään mahdollisuus opetella saaliin käsittelyä käytännössä.

Koulutuksen järjestäminen on yhteistyön mahdollisuus riistanhoitoyhdistyksille. Jaettu järjestämisvastuu pienentää koulutuksen järjestämisen vaatimaa aikaa.

Tampereen seudun pilottikoulutus

Tampereen seudulla koulutus toteutettiin Tampereen ja Nokian Seudun riistanhoitoyhdistysten yhteistyönä. Koulutus vedettiin läpi muutaman kuukauden aikana. Kun tapaamiset olivat lyhyellä aikavälillä, säilyivät ryhmähenki ja mielenkiinto koulutusta kohtaan hyvänä.

Koulutus aloitettiin metsästysseuratoiminnalla, jonka jälkeen osallistuttiin Metsästysammunnan ABC-koulutukseen kahtena päivänä. Seuraavaksi oli hyvä lähteä kyyhkyjahtiin, jossa jokaisella kurssilaisella oli henkilökohtainen opas. Kurssin päättäneen riistanhoitopäivän aiheeksi valikoitui Tampereen kaupunkialueen vieraspetopyyntiin tutustuminen.

– Riistanhoitoyhdistysten yhteinen ponnistus koulutuspäivien järjestämiseksi tekee toteutuksesta mielekkäämpää ja samalla löytyy muita yhteistyön muotoja. Yhdistyksen tapahtumien ketjuttaminen naapurin kanssa parantaa molempien osallistujamääriä ja palvelun saatavuutta käyttäjille, kertoo Nokian Seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kimmo Alakoski.

Metsästäjäkurssit ja -tutkinnot sekä ampumakokeet vetävät osallistujia laajemmalta alueelta ja näiden aikatauluista sopiminen yhdessä on kaikkien etu.

– Ampumaratayhdistysten ja paikallisten metsästysseurojen osallistaminen koulutukseen helpottaa yhteistyötä myös näiden sidosryhmien kanssa, Alakoski jatkaa.

Kurssilaisia rakentamassa sorsien keinopesiä.

Rantasalmen ja Joroisten pilottikoulutus

Rantasalmen ja Joroisten yhteistyönä järjestämä koulutus käynnistettiin metsästysseuratoiminnalla Rantasalmella heinäkuussa 2022.

– Pieneen porukkaan syntyi mielestäni nopeasti hyvä yhteishenki, ja ensimmäisestä tapaamisesta muodostui vuorovaikutteinen ja positiivinen kaikin puolin, kertoo toiminnanohjaaja Erkka Sistonen Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksestä.

Koulutusta jatkettiin Rantasalmella elokuun alussa riistanhoitopäivällä, joka aloitettiin tutustumalla sorsan keinopesien valmistukseen. Aamupäivän ohjelma järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Haukiveden osakaskunnan kanssa ja Sotka-levähdysalueverkosto -hankkeen Veli-Matti Pekkarinen vastasi keinopesien rakentelun ohjauksesta ja jakoi laajan osaamisensa vesilintuihin liittyen. Koulutus oli avoin myös muille osallistujille ja osakaskunnan osakkaille.

Iltapäivällä tutustuttiin Rantasalmella käynnissä olevaan Helmi-vieraspetohankkeeseen ja sen kautta supikoiran ja minkin pyyntiin. Lisäksi käytiin riistapelloilla, tutustuttiin riistapellon kasveihin ja nuolukivien sijoitteluun maastossa.

Koulutusta jatkettiin Metsästysammunnan ABC -koulutuksella Joroisissa. Kouluttajiksi saatiin ABC-koulutusten aluekouluttaja Matti Westerlund sekä luotilajien moninkertainen SM-mitalisti Aleksi Hännikäinen.

– Metsästyskauden ollessa aluillaan, saatiin päivälle positiivista näkyvyyttä, kun Ylen toimittaja vietti päivän kanssamme ampumaradalla. Ampumaratapäivät ovat tietysti etenkin harrastuksen alussa oleville mieluisia ja uskon, että monelle jäi ase- ja ampumaturvallisuuden lisäksi paljon oppia esimerkiksi asesopivuudesta sekä ampuma-asennoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, Sistonen kertoo.

Koulutus päättyi yhteiseen metsästyspäivään Joroisissa, jossa järjestettiin fasaanijahti seisovilla ja ylös ajavilla koirilla. Oleellisena osana metsästyspäivää oli saaliin käsittely. Päivän jälkeen oli mahdollisuus osallistua myös Joroisten Pitäjän erätulet -tapahtumaan.

Tavoitteena laajentaminen

Koulutusta järjesti pilottivaiheessa myös Kurikan ja Ilmajoen riistanhoitoyhdistys yhteistyönä sekä Orimattilan riistanhoitoyhdistys.

Koulutusta on tarkoitus laajentaa ja tarjota sitä yhdeksi riistanhoitoyhdistysten koordinoimaksi tavaksi edesauttaa aikuisia uusia metsästäjiä eteenpäin harrastuksessaan.

Suomen riistakeskus suosittelee koulutuksen järjestämisestä ja koulutukseen osallistumisesta kiinnostuneita olemaan yhteydessä omaan riistanhoitoyhdistykseen ennen helmikuussa järjestettäviä vuosikokouksia. Riistanhoitoyhdistyksissä kannattaa miettiä, voisiko koulutus soveltua omalle alueelle ja sitä järjestää vaikkapa yhteistyössä naapuriyhdistyksen kanssa.

Kurssilaisen antama palaute:

Vetäjät aivan loistavia! Porukka mahtavaa ja huomasi miten hitsaudutaan yhteen ja kuinka ihmisiä kiinnosti asiat. Jos vain mahdollisuutta niin ehdottomasti jatkoon tämmöinen kurssi!

Uuden metsästäjän koulutus

Täysi-ikäisille uusille metsästäjille suunnatuilla pilottikoulutuksilla on kerätty kokemuksia koulutuksen tarpeellisuudesta sekä sen sisällön toimivuudesta. Kokemusten perusteella hiottua koulutuskokonaisuutta tarjotaan riistanhoitoyhdistysten käyttöön siellä, missä koulutukselle koetaan olevan kysyntää.

Koulutus sisältää minimissään:

  • metsästysseuratoiminta-päivän
  • metsästysammunnan ABC -koulutuksen
  • riistanhoitopäivän
  • metsästyspäivän