Nybörjare på älgjakten?
8 råd för nybörjare och föreningar

För nybörjare kan bristen på erfarenhet och kunnande kännas som en oöverstiglig tröskel för att delta i älgjakt. Nybörjarna är därmed också en utmaning för föreningarna. Veteranerna bör hålla i minnet att alla är barn i början, även på älgjakt. I bästa fall känns föreningen lockande för nybörjaren och deltagandet i älgjakten blir en fin upplevelse.

Text Arto Määttä

Publicerad5.7.2021

Anvisningar för nya älgjägare

 

1. Träna flitigt på skjutbanan tills skyttet och älgstudsaren sitter och går på rutin.

 

2. Lär dig älgens anatomi så du kan visualisera den tredimensionellt. Kom ihåg att den rätta träffpunkten beror på skjutvinkeln.

 

3. Förenkla fällningen genom att alltid skjuta på lungområdet. Det tillåter mest fel, men är ändå dödande.

 

4. Kom ihåg att älgjakt är samarbete. Den enskilda skyttens framgångar och motgångar fördelar sig på flera.

 

5. Var beredd. Skottchanserna är få, men de kommer fort.

 

6. Ha klart för dig vilka älgar som inte får skjutas. Det snabbar upp beslutet att skjuta eller låta bli när varje sekund är dyrbar.

 

7. Momenten som följer på fällningen lär man sig genom att göra. Nöj dig inte med rollen som åskådare utan försök göra ”smutsjobbet” med hjälp av andra. Det gör dig självgående som älgjägare.

 

8. Lär dig hantera bytet för optimal kvalitet på köttet. Kom ihåg hygienen! Tveka inte att be om hjälp av kunnigare jägare.

 


Anvisningar för föreningar och jaktlag

 

1. Alla har vi en gång varit nybörjare.

 

2. Nya jägare deltar alltid i jakten med bristfälliga kunskaper. De ska veta att de aldrig behöver klara sig på egen hand utan att de fort får hjälp.

 

3. Kom ihåg att det finns många skäl att börja jaga älg. För somliga är fällningarna det viktiga medan andra uppskattar samvaron kring brasan och korvgrillningen.

 

4. Unga jägare har sällan bestämt sig för vad de helst vill jaga. Älgjakten konkurrerar med småviltet och de små rovdjuren. Även om ungdomarna är likvärdiga medlemmar ska vi minnas att de är unga och har även andra intressen.

 

5. Negativa upplevelser i början kan kvadda jaktintresset. Blir det bekymmer ska vi inte slå en slagen utan betona att på älgjakt kan det mesta hända de flesta.

 

6. Instruera nybörjaren att hålla sig till enkla och säkra metoder. Småaktigheter om träffen eller smärre köttförluster leder inte framåt. Kräv inte mer av en ungdom än av övriga medlemmar.

 

7. Planera jakten så, att den inte blir ett tvång för samtliga medlemmar. Öronmärk hellre licenser för dem som vill hålla igång hela säsongen.

 

8. Uteslut inte några tillåtna jaktformer. Ett majoritetsbeslut om jaktformerna kan dämpa lusten att delta.