Undvik rusningen, ansök om vapentillstånd nu

Publicerad7.5.2021

I synnerhet på hösten när jakten har börjat varierar handläggningstiderna för vapenlicens och i somliga delar av landet är köerna hos polisen långa. Skjut alltså inte upp ansökningen till sommaren eller hösten!

Du kan lämna in ansökningen till vilken polisstation som helst. Boka tid i polisens tidsbokningssystem, men notera att alla stationer inte handlägger vapenlicensärenden. Det här klarnar dock när du bokar tiden på nätet. För personer i coronariskgrupper erbjuder vissa polisstationer särskilda arrangemang.

Intyg på att du jagar och har jaktmöjligheter

Ta med dig jaktkortet, intyget på betald medlemsavgift till jaktföreningen (medlemskortet eller en utskrift från Oma riista för medlemskapet i en jaktförening eller ett jaktlag), passet eller id-kortet samt militärpasset (eller civiltjänstgöringsintyget, intyget på kallelse till uppbåd eller intyget på befrielse från tjänst).

Ytterligare information om hur du ansöker om vapenlicens: https://poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand.