Halvautomatiska jaktgevär och hur du intygar att hobbyn är aktiv

Har du skaffat ett halvautomatiskt jaktgevär efter den 15.7 2019? Om du har det, så gäller för dig och från och med nästa sommar en skyldighet enligt skjutvapenlagen att vart femte år intyga för polisen att hobbyn är aktiv.

textPoliisihallitus
Publicerad11.9.2023

Till den tillståndsbeviljande myndigheten (polisen) ska du alltså lämna in en utredning om fortsatt aktiv hobby fem år efter att tillståndet beviljades och därefter vart femte år. Med utredningen visar innehavaren av vapnet att han eller hon fortsättningsvis aktivt bedriver den verksamhet som licensen ursprungligen beviljades för – jakt eller annat skytte.

Skyldigheten gäller enbart halvautomatiska vapen som avfyrar ett skott i taget, för vilka ett vapentillstånd har beviljats som gäller tills vidare, och tillståndet har beviljats efter den 15 juli 2019. Skyldigheten gäller inte för jaktvapen med annan mekanism eller för äldre tillstånd för halvautomater.

Jakten en aktiv hobby

När ett vapentillstånd är beviljat för jakt betraktas hobbyn som aktiv så länge som innehavaren har ett giltigt jaktkort och jaktvårdsavgiften är betald.

Jägaren visar alltså att hobbyn är aktiv med sitt giltiga jaktkort och verifikatet på betald jaktvårdsavgift. Tillståndsmyndigheten kan dock begära kompletterande utredningar av licensinnehavaren.

Kan göras på nätet

Från den 19 september i år kan utredningen om aktiv hobby lämnas in på polisens webbplats med stark autentisering. Det går enkelt och snabbt att lämna in skannade dokument på det sättet och rekommenderas som förstahandsval.

Du hittar tjänsten på polisens webbplats (poliisi.fi)

-> Svenska

-> Till nättjänsten

-> Tjänster för privatpersoner

-> Skjutvapenärenden.

Alternativt kan du skicka dokumenten med post eller sköta ärendet personligen på polisstationen.

Håll reda på förnyelsen själv

Polisen meddelar inte när licensen ska förnyas, men övervakar ärendet och skickar en påminnelse om tillståndsinnehavaren har försummat att visa att hobbyn är aktiv. Om innehavaren inte sköter ärendet inom utsatt tid kan innehavstillståndet återkallas.

Ett intyg räcker till

Om tillståndsinnehavaren har tillstånd för flera halvautomatiska jaktgevär behöver han/hon inte intyga att hobbyn är aktiv separat för varje gevär utan det räcker med ett intyg. Den nya femårsperioden börjar när intyget skickas in.

Ett nytt motsvarande vapentillstånd inleder en ny 5-årsperiod

Om en tillståndsinnehavare ansöker om vapentillstånd för ett nytt halvautomatiskt gevär gäller att intyget på aktiv hobby som han då företer också gäller för hans tidigare tillstånd för halvautomater. Aktivitetsintyget som fogas till tillståndsansökningen inleder alltså en ny femårsperiod också för de övriga halvautomaterna.

Gäller också för vissa andra vapen och vapentillståndsgrunder

Skyldigheten att intyga aktiv hobby gäller också för miniatyrpistoler, pistoler, miniatyrrevolvrar och revolvrar. Skyldigheten gäller inte tillståndet för sådana korta vapen där innehavstillståndet var i kraft eller ansökningen om innehavstillstånd lämnades in före den 13 juni 2011. För de korta vapnens del är intygandet redan en etablerad praxis som fortsätter som förut.

Aktivt deltagande i sportskytte, hobbyskytte eller militär skytteutbildning intygas med ett intyg på att personen under det föregående året (12 månader) har deltagit minst fyra gånger i skyttet.

Här kan intyget bestå av exempelvis:

  • Ett intyg skrivet av en skytteinstruktör för sportskytte och hobbyskytte.
  • Ett intyg skrivet av jv-föreningen för aktiv fäll- eller grytjakt.
  • En tillförlitlig utredning av hur skjutvapnet har använts vid uppvisningar, filminspelningar eller motsvarande.
  • Ett intyg av Försvarsutbildningsföreningen (MPK) på att du har deltagit i militär skytteutbildning. Intyget kan delvis ersättas med något annat tillförlitligt intyg på aktiv skytteträning som reservist.

Mera om samma ämne