Polisstyrelsen informerar

Kom ihåg tidsfristerna!

För vapenlicenser kan det finnas tidsfrister då giltighetstiden löper ut. Det vilar på innehavarens ansvar att komma ihåg slutdatumet! Här följer ett komihåg för det viktigaste.

Text Tarja Ranta Bild Tero Kuitunen

Publicerad3.1.2024

Det gäller att vara särskilt uppmärksam med tidsbestämda licenser. När giltighetstiden löper ut upphör nämligen rätten att inneha vapnet i fråga. Men lyckligtvis är datumet lätt att kontrollera på licensen, som du alltid ska ha med dig på jakt eller skjutbanan. Ta gärna till rutin att kolla giltighetstiden!

Tidsbestämda vapenlicenser

Med tanke på eventuella köer och intervjuer hos polisen är det klokt att lämna in ansökningen om förnyelse tre till sex månader innan licensen löper ut.

När du förnyar en licens ska du vara beredd på att lämna in samtliga och samma bilagor och intyg som för den ursprungliga licensen. Somliga motiveringsbilagor kan nämligen ta tid att skaffa fram.

De parallella licenserna

Parallella vapenlicenser beviljas för en bestämd tid. När du förnyar en parallellicens ska du förete samma och samtliga dokument som vid den ursprungliga ansökningen.

För de parallella licenserna lagstiftades det så sent som 1998, men motsvarande licenser hade beviljats före det. De här licenserna gäller under tiden som anges på licensen, om inte huvudlicensen upphör att gälla tidigare.

Det europeiska skjutvapenpasset

När giltighetstiden är på väg att löpa ut och det nya passet skrivs ut med samma innehåll talar vi om fortsatt giltighet. Det är billigare (35 euro) än ett nytt pass (76 euro), så även här gäller det att vara ute i god tid.

Du och ingen annan håller koll!

Polisen har tyvärr inte kapacitet att skicka påminnelser när giltighetstiden närmar sig sitt slutdatum. Men efter hand som tekniken utvecklas och allt fler licensinnehavare sköter sina ärenden på nätet så ökar polisens möjligheter att följa med vapenlicenserna.

Om du är osäker på något slutdatum så tveka inte att kontakta oss och fråga. Du hittar kontaktuppgifterna för polisen på din hemort här: poliisi.fi/sv/kontaktuppgifter.

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet – det räcker med jaktkortet

Om påvisandet av aktiv hobbyverksamhet lagstiftades 2011. Till en början gällde detta enbart licenser för handeldvapen eftersom sådana är sällsynta vid jakt. 2019 utvidgades lagen till att omfatta också långa halvautomatiska skjutvapen för vilka har beviljats en licens (den 15 juli 2019 eller senare) som gäller tills vidare.

Påvisandet av aktiv hobby ska göras vart femte år. Det är skäl att börja redan tre månader innan giltighetstiden löper ut. För de första beviljade licenserna går tiden således ut i juli 2024. Ännu är det alltså ingen brådska utan du kan lugnt vänta lite till.

Om licensen för ett halvautomatiskt långt vapen har beviljats för jakt räcker det med att uppvisa ett giltigt jaktkort.

För ett avfångningsvapen (ett handeldvapen) vid gryt- och fälljakt behöver du dessutom ett intyg utfärdat av jaktvårdsföreningen. Ytterligare information finner du här: poliisi.fi/sv/pavisande-av-aktiv-hobbyverksamhet.

Tre gevär med samma ansökan

Om en person har tre halvautomatiska hagelgevär och licenserna (med jakt som motivering) har beviljats åren 2020, 2022 och 2023, och han lämnar in samtliga erforderliga dokument 2025, så täcker ansökningen samtliga tre gevär. Följande utredning ska han då lämna in 2030.

Om den ovannämnda licensinnehavaren ansöker om en ny licens för ett hagelgevär år 2026, med jakt som motivering, så ska han följande gång påvisa aktiv hobby 2031.

Vid tillämpandet av principen om en enda licensansökan för flera vapen ska det handla om vapen som används för samma ändamål.

Anmälandet i praktiken

På polisens webbplats för ärenden på nätet (asiointi.poliisi.fi > svenska) finns en blankett för påvisandet av aktiv hobbyverksamhet. Du loggar in med exempelvis dina bankkoder. Blanketten är överskådligt uppställd och leder dig framåt när du fyller i den. Därefter kan du skriva ut en kopia för eget bruk.

Polisen kontaktar dig vid behov; om ingenting hörs så är allting i ordning.