Våren är den bästa tiden att ansöka om eller förnya vapentillstånd

Gästskribenten
Sanna Heikinheimo Skribenten är polisdirektör vid polisstyrelsen och jägare
Publicerad8.3.2022

Det går utmärkt att ströva i skogen utan att fälla något vilt. Att uppleva naturen med alla dess ljud och dofter och att varva ner ute i den friska luften är också för jägaren viktiga motiv för att bege sig ut i markerna. Om jägaren dessutom har något vilt med sig hem kan det goda humöret kompletteras med himmelska smaker.

Som motvikt till dagens uppskruvade och ofta även stressande arbetsliv erbjuder jakten som intresse en utmärkt tillflykt från vardagen och utrymme att tänka sina egna tankar. På köpet bidrar jägaren till att höja säkerheten i trafiken när han glesar ut älg- och hjortstammen. 

Men jakten är en hobby som det inte går att hux flux så där bara börja med. Det behövs en hel hög med olika tillstånd som vår lagstiftning kräver. Det totala antalet vapentillstånd i vårt land är uppe i hela 1,8 miljoner! På årsnivå beviljas ungefär 40 000 vapentillstånd, av vilka drygt 30 000 är för jakt.

Men jägarens skyldigheter tar inte slut där, med vapenköpet. I lagstiftningen för skjutvapen upptas ett antal skyldigheter och begränsningar, som licensinnehavaren är ålagd att uppfylla. Syftet med bestämmelserna är att bevara vapensäkerheten.

En ansvarsfull jägare underhåller sitt vapen regelbundet för att det alltid ska vara i skick och inte utgöra en risk för skytten eller utomstående.

Förvaringen av vapen har sina bestämmelser; förvaringen av fler än fem vapen kräver ett vapenskåp. Om gevären tenderar att bli fler än så kan det vara på sin plats att stanna upp och tänka efter. Behöver jag verkligen alla de här gevären eller kan jag sälja ett par? Kanske har jaktintresset utvecklats i sådan riktning att några gevär är överflödiga eller används så lite att de inte ens har blivit servade. Likaså kan tilltagande ålder påverka jagandet på det viset att jägaren avstår från de tyngsta jaktformerna. Då är det på sin plats att överväga en gallring i vapenbeståndet.

Vapentillstånden beviljas i regel så att de gäller tills vidare, men parallelltillstånden utgör ett undantag. Kontrollera att tillståndet gäller varje gång du tänker använda vapnet. Gör detta till en vana så kommer det inte som någon överraskning när tillståndet löper ut, utan du kan förnya det i god tid.

Oavsett om det är fråga om en förnyelse av ett tillstånd eller att skaffa tillstånd för ett nytt vapen så är det förnuftigt att inleda processen redan på våren. Annars går höstens allt för korta jaktsäsong till spillo. Den bästa tiden för att ansöka om vapentillstånd är just nu, på vårvintern; i juli och augusti är köerna och handläggningstiderna långa.

I tillståndsövervakningen ingår att polisen håller ett öga på jägarnas förutsättningar att skaffa och inneha vapen. Polisen prioriterar vapensäkerheten och den ingår i den administrativa brottsbekämpningen. Om det vid tillståndsövervakningen framkommer ett sådant uppträdande av licensinnehavaren att han kan anses utgöra en fara för sig själv eller andra, så dras vapentillstånden in.

Även anskaffningen av ett skjutvapen enbart för jakt innebär en hel del att tänka på. Under våren kommer en anvisning att träda i kraft som behandlar anskaffningsprocessen för vapen; vilka faktorer som polisen tar hänsyn till vid tillståndsövervägandet och hur utredningen ska se ut som den ansökande ska lämna in. I anvisningen kan var och en själv se efter vilket beteende som kan leda till indraget vapentillstånd eller avslag på ansökningen.

När de här skyldigheterna är avklarade kan jägaren med frid i sinnet njuta av sitt strövande i naturen!