Stoppa minkinvasionen före sommaren

Bild Tero Salmela
Publicerad2.3.2023

Det är ofta knepigt att hitta bra platser förslagfällor. Under vårflödet hamnar slagjärnsom har gillrats vid vattenbrynet lätt långtut från stranden, blir igengräsade och kräveromplacering. Slagfällor som gillras på låglän-ta platser blir igen lätt och plötsligt förvand-lade till undervattensfällor.

En fångstflotte är lösningen på problemet.På flotten befinner sig slagfällan alltid därminkarna rör sig och risken för oavsiktligbifångst minskar.Se videon med tips för hur du bygger enlätt, okomplicerad och billig fångstflotte somdessutom kan plockas isär. Så sätt igång med att bygga och utvecklaen flotte för din egen minkjakt.

 

 

Några erfarenhetsbaserade tips

  • Minken följer diken. Dikeskorsningarär därför toppenställen för en fångst-flotte!
  • Fäst gärna två pontoner underbrädan som bär fällan; då hållsockså en tyngre låda ovanförvattenytan.
  • Dra upp flotten på land tillvintern. Vårsolen töar fort framden så den kan börjajobba igen. Kvarläm-nad i diket kan denbli insnöad ochinfrusen

Kom ihåg max 8 cm på ingångshålet.