Sädgässens häckning bevakades med viltkameror

Publicerad1.7.2021

Åbo universitet följde i våras med häckningen för 13 sädgäss med viltkameror. Genom bevakningen klarlades orsakerna till att häckningar misslyckas och man observerade hur gässen ställde sig till att ha en kamera intill boet. Kamerorna ställdes upp vid bon med gäss som Naturresursinstitutet hade försett med GPS-sändare. Störningen när kameran ställdes upp var kortvarig och gässen återvände inom kort för att återuppta ruvningen.

I sju av de observerade bona kläcktes ungar. Rävar plundrade tre av bona, en korp plundrade ett, ett bo blev översvämmat och i ett bo kläcktes aldrig äggen. Enligt GPS-sändarna hoppar somliga vuxna sädgåshonor över häckningen helt och hållet.