Stor vargkull bekräftad i Kuhmoinen

Viltkamera i Birkaland fångande sju lekande vargungar.

Video: Kuhmoinens jvf
Publicerad21.7.2023

Sommaren är årstiden då viltet får ungar och jägarna följer naturens gång med viltkameror. En viltkamera i Kuhmoinens jaktvårdsförening fångade i slutet av juni sju vargungar. Tidigare har man känt till att tre vuxna vargar och ett antal ungar födda i år rör sig i trakten. Den senaste viltkameravideon bekräftar att det finns exceptionellt mycket vargungar för att vara i Norra Tavastland.

I regel föder varghonan sin första kull när hon är tre år gammal och därefter får hon tre till sex ungar varje år. I de största kullarna kan det fortfarande finnas ett tiotal valpar på hösten.

Fjolårsvalparna brukar vandra iväg under våren för att leta efter en partner och ett ledigt revir. Storleken på en vargflock i ett revir varierar alltså från år till år; några individer fler eller färre. Den bekräftade flocken med tio vargar ligger således strax under den maximala storleken på en flock. Flocken rör sig huvudsakligen i kommunerna Kuhmoinen och Jämsä.