På sommaren kan häckningsflotten bogseras ut med roddbåt.

Häckningsflotten – både bo och tillflykt

Häckningsflotten är det enklaste sättet att hjälpa fågelungarna ut i livet. Den här enkla modellen snickrar du ihop efter ett besök i järnaffären.

Text Holtti Hakonen Bilder Tero Salmela

Publicerad5.5.2023

I våtmarksprojektet Sotka har vi testat och fått goda erfarenheter av enkla häckningsflottar på pontoner. Man förankrar dem i botten på en våtmark med lösa förtöjningslinor så att de kan stiga och sjunka med vattennivån. Med en häckningslåda ställd i ena hörnet på flotten fungerar flotten både som bo för ett andpar och underlag för ett måsbo. Skydda boet mot kråkfåglar genom att placera lådans öppning undertill och utanför kanten på flotten så att änderna kan plumsa direkt ner i vattnet.

Se videon medtips för hur manbygger en flotte på:

Den här Sotka-häckningsflotten snickrar du ihop efter en runda i järnaffären och jobbet kan göras vid vilken tid på året som helst. På vintern är det bara att dra flotten över isen till placeringsplatsen och låta den invänta våren där.

Stommen består av ett armeringsnät som du fäster med buntband i pontoner av 110 mm rör. Under armeringsnätet lägger jag 20 stycken tremeters pontoner, vilket ger flotten en bärkraft på cirka 400 kilo. Ovanpå nätet lägger du levande växtmassa eller fäster en filterduk. Ovanpå duken lägger du sedan träflis, torv eller mylla, och sår ängsfrö.

Att snickra ihop en flotte tillsammans är trevligt.

Sotkaprojektet har flottmaterial

Den här Sotka-häckningsflotten är en basmodell som det står dig fritt att modifiera och utveckla. Det går att koppla ihop flera flottar till en större helhet. Rörpontonerna kan du konstruera av stuprör eller beställa av någon firma i rörbranschen, men den enklaste vägen går via våtmarksprojektet Sotka.

Om du har tillgång till en näringsrik mindre eller större sjö, eller en våtmark där häckningen kan hjälpas på traven med en häckningsflotte, och du kan jaga mink och mårdhund där, så rekommenderar jag dig att gå med i Sotkaprojektet och presentera ditt objekt på kosteikko.fi/sv. Projektet har pontoner och fällor för små rovdjur i lager. Men kom ihåg att först be om tillstånd av den som äger vattenområdet!

Tre färdiga flottar. På en av dem finns en häckningslåda.

Fördelarna med en flotte

För att fåglarna ska trivas i en våtmark krävs det inte bara föda utan också en lämplig miljö för häckning och vila. I synnerhet de markhäckande aythya-änderna (som vigg), och skrattmåsarna och dvärgmåsarna som sköter luftvärnet behöver holmar i varierande storlek som skydd mot rovdjur. Dessutom behöver våtmarksfåglarna skydd mot markrovdjur när de vilar och när de ruggar.

Ibland är det ändå inte möjligt eller förnuftigt att bygga holmar av jord. En våtmark med väldigt varierande vattennivå kan dränka ändernas bon och en holme anlagd på mjuk botten kan sjunka under vattenytan. Då kan flotten vara den rätta lösningen på problemet!

Inköpslistan för en Sotka-häckningsflotte

  • 20 st rörpontoner av exempelvis 110 mm tryckrör. Tre meters längder är lagom.
  • Rejäla buntband, tex Hellermann 7,9×521 av rostfritt stål och Hellermann LK5 13,2×535, svart.
  • Armeringsnät 6 mm, 2,35 x 5 meter.
  • Fiberduk, förslagsvis 5×10 meter.
  • Ankare och förtöjningslina.
  • Som ytmaterial exempelvis flis, grus eller mylla.
  • Inredning efter tycke och smak; bolådor, rör, holkar, viltkameror, blomsteräng eller slagjärn för mink.