Risken för vargattacker på hundar är nu som störst

Älgjakten med hund inleds i början av oktober i hela landet, vilket innebär en förhöjd risk för vargattacker på hundar. Ett snötäcke gör det lättare att jaga med hund i vargmarker.

Bild Leena Partanen / Vastavalo
Publicerad29.9.2021

Större delen av årets vargattacker på hundar inträffar under perioden september till november då det finns mycket jakthundar i skogarna men det fortfarande är barmark. Vargarna lämnar då inga spår efter sig.

Risken för en attack kan inte uteslutas. Inte heller hjälper det alltid att vara förutseende och beredd, men sannolikheten för en attack kan minskas genom olika åtgärder.

Dela informationen och koppla hunden

Styr jakten med hund till områden där det sannolikt inte finns vargar. Det här kräver förstås aktiv informationsdelning om hur vargarna rör sig. Informera också jaktlagen som jagar i angränsande marker. Informationen går att sprida effektivt i exempelvis WhatsApp-grupper eller genom att ta direkt kontakt med grannarnas jaktledare.

Om hunden blir kvar i skogen över natten så ökar det avsevärt risken för en vargattack. Men att koppla en ivrig jakthund i slutet av jaktdagen är inte alltid så lätt. De övriga medlemmarna i jaktlaget bör därför stanna kvar och hjälpa hundföraren ända tills hunden är kopplad.

 

Avbryt jakten om risken blir överhängande

Varje år förekommer det områden där jakten måste avbrytas för barmarkstiden därför att vargar har observerats där eller för att hundar har blivit attackerade. Det här blir sannolikt fallet även denna höst på somliga orter.

När marken är snötäckt går det enklare att följa med hur vargarna vandrar och välja marker som sannolikt är vargfria för jakten med hund. Under barmarkstiden ska jägarna försöka styra hunden direkt på viltet som jagas. Dessutom bör jaktområdet hållas minimalt så det i nödfall går att nå hunden snabbt.

Om en varg har attackerat din jakthund ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten och jaktvårdsföreningen på orten där attacken inträffade. En ansökan om ersättning förutsätter en besiktning i terrängen där det fastställs vilket djur som orsakade skadan. Du finner jaktvårdsföreningarnas representanter för terrängbesiktningar av viltskador här:

Sök kontaktuppgifter – Suomen riistakeskus

Ytterligare information om hur du ansöker om ersättning finner du på: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/fiske-jakt-och-vilt/skadeersattningar/rovdjursskador/