Suden aiheuttaman koiravahingon riski suurimmillaan

Hirvenmetsästys koirien avulla alkaa koko maassa lokakuun alussa. Samalla susien aiheuttamien koiravahinkojen riski kasvaa. Lumipeite helpottaa metsästyskoiran käyttöä susialueella.

Kuva Leena Partanen / Vastavalo
Julkaistu28.9.2021

Susien vuoden aikana aiheuttamista koiravahingoista valtaosa tapahtuu syys-marraskuun välisenä aikana, jolloin metsässä on suuri määrä metsästyskoiria, eikä susien jälkiä useinkaan voida havainnoida lumipeitteen vielä puuttuessa.

Riskiä vahingolle ei pystytä poistamaan kokonaan, eikä ennakointi ja varautuminen aina auta, mutta vahingon todennäköisyyttä voi pienentää erilaisilla toimintatavoilla.

 

Tiedon jakaminen ja koiran kytkeminen

Koirametsästys kannattaa kohdentaa alueille, joissa susia ei oletettavasti ole. Tämä edellyttää aktiivista tiedon jakamista susien liikkeistä. Tieto on syytä jakaa myös metsästysseurueille, jotka metsästävät lähialueilla. Tieto leviää tehokkaasti esimerkiksi WhatsApp-ryhmien avulla tai ottamalla yhteyttä suoraan seurueen metsästyksenjohtajaan.

Koiralle vahingon riski on merkittävästi suurempi, jos se jää yöksi metsään. Innokkaiden metsästyskoirien kytkeminen päivän päätteeksi ei aina ole helppoa, joten seurueen muidenkin jäsenten on syytä jäädä avustamaan koiranohjaajaa niin pitkäksi aikaa, että koira saadaan kiinni.

 

Jos riski kasvaa liian suureksi, metsästys kannattaa keskeyttää

Vuosittain on alueita, joilla metsästys joudutaan susien esiintymisen tai tapahtuneiden koiravahinkojen vuoksi keskeyttämään lumettomaksi ajaksi. Tämä on todennäköisesti edessä joillain alueilla myös tänä syksynä.

Lumipeitteiseen aikaan susien liikkeistä on helpompi olla tietoinen ja valita oletettavasti susivapaa maasto koirametsästykseen. Lumettomalla maalla metsästystä toteuttaessa on syytä pyrkiä ohjaamaan koira suoraan tavoiteltavalle riistalle. Lisäksi maastot, joilla metsästetään, on pyrittävä pitämään mahdollisimman pieninä, jolloin koiran luokse päästään tarvittaessa nopeammin.

Jos susi hyökkää metsästyskoirasi kimppuun, ota yhteyttä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja alueesi riistanhoitoyhdistykseen. Maastokatselmus, jossa vahingonaiheuttaja todetaan, on edellytys vahingonkorvauksen hakemiselle. Riistanhoitoyhdistysten edustajat riistavahinkojen maastokatselmuksissa löydät Suomen riistakeskuksen sivulta yhteystietohausta.

Lisätietoa korvauksen hakemisesta löytyy Ruokaviraston sivuilta.