Jämäkkään suojaputkeen sijoitetun raudan kulkuaukon koko estää muiden kuin kohdelajien joutumisen rautoihin. Pyydys on sijoitettu minkin kulkureitille.

Rautojen asianmukainen käyttö on osa luontokadon torjuntaa

Karhun tassun jääminen kiinni pienpetopyydykseen Lieksassa on herättänyt keskustelua. Miksi rautapyynti on sallittua, ja miten rautapyynnissä estetään muiden kuin kohdelajien joutuminen rautoihin?

Kuva Ilkka Järvinen
Julkaistu8.7.2021

Minkki on vieraspeto, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Suomen luontoon kuulumaton minkki aiheuttaa tuhoa etenkin kosteikoilla ja saaristossa, joiden luonnonvarainen lajisto ei ole sopeutunut minkinkaltaiseen petoon.

Rautapyynti on välttämätön osa luonnonhoitotyötä, jota tehdään vieraspetojen poistamiseksi. Minkkiraudat ovat ainoa toimiva menetelmä poistaa merkittävässä mittakaavassa minkkejä sieltä, missä pyytäjillä ei ole mahdollisuuksia käydä lain edellyttämään tapaan päivittäin kokemassa elävinä pyytäviä loukkuja. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi asumattomat saaret ja luodot sekä kaukana teistä sijaitsevat järvien, lampien ja purojen rannat. Monet arvokkaat linnuston pesimäalueet ovat siten haastavia hoitokohteita. Niissä ei onnistu myöskään koirien avulla tapahtuva minkinpyynti.

Rautapyyntiä aloittelevan tulee perehtyä  turvalliseen rautojen käyttöön ennen pyynnin aloittamista. Pienpedoille asianmukaisesti viritetyt raudat ovat turvallisia, eikä niistä aiheudu vaaraa ihmisille, lemmikeille tai rauhoitetuille eläimille.

Suomen riistakeskus kannustaa kaikkia luonnonhoidosta kiinnostuneita mukaan vieraspetojen torjuntatyöhön. Lisätietoa vieraspedoista ja niiden poistosta löytyy vieraspeto.fi-sivustolta.

Rautojen käyttö

  • Raudat sijoitetaan jämäkkään ja riittävän pitkään suojaputkeen tai suojalaatikkoon.
  • Rautalaatikon kulkureikä mitoitetaan kooltaan siten, että muut lajit, kuten saukko tai karhu eivät voi päästä rautoihin käsiksi.
  • Käytetään vain hyväkuntoisia ja herkästi laukeavia rautoja. Mikäli karhu tai muu suurikokoinen eläin pyrkisi rajua voimaa käyttäen rautoihin, herkät raudat laukeavat vaarattomiksi jo ennen kuin niihin pääsee ulkopuolelta käsiksi.
  • Loukkuun on hyvä lisätä huomiomerkki, josta ilmenee pyydyslaitteen laillisuus. Myös yhteystietojen jättäminen pyydykseen on kohteliasta.
  • Minkkipyydyksen sijoittelusta ja asettamisesta tarkempaa tietoa vieraspeto.fi-sivustolta.